loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Bảo Yên (16)
  • Bảo Hà (16)
Drop-off Point
 • Sóc Sơn (9)
  • Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài (9)
 • Hoàn Kiếm (7)
  • Văn phòng Hà Nội (7)
Seat types

Daily Limousine bus tickets from Bao Yen - Lao Cai to Ha Noi

: 18 trips
Sort by:
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
10:15
• Bao Ha
2h30m
12:45
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
2 available seats
*Belongs to 08:15 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Bao Ha
2h30m
19:30
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:00 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
09:45
• Bao Ha
3h30m
13:15
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
2 available seats
*Belongs to 07:45 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
09:45
• Bao Ha
2h30m
12:15
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
2 available seats
*Belongs to 07:45 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Bao Ha
2h30m
19:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Bao Ha
2h30m
13:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
2 available seats
*Belongs to 08:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Bao Ha
2h30m
12:30
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
2 available seats
*Belongs to 08:00 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Bao Ha
3h30m
20:00
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 12 chỗ VIP
10:15
• Bao Ha
3h30m
13:45
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
2 available seats
*Belongs to 08:15 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Bao Ha
3h30m
19:30
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:00 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:00
• Bao Ha
2h30m
18:30
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
9 available seats
*Belongs to 14:00 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Bao Ha
3h30m
20:30
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
9 available seats
*Belongs to 15:00 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Bao Ha
3h30m
13:30
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
2 available seats
*Belongs to 08:00 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Bao Ha
3h30m
14:00
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
2 available seats
*Belongs to 08:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Bao Ha
2h30m
20:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
2 available seats
*Belongs to 15:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:30
• Bao Ha
3h30m
13:00
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
2 available seats
*Belongs to 07:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:30
• Bao Ha
2h30m
12:00
• Domestic Terminal (T1) - Noi Bai International Airport
340,000 VND
From 310,000 VND
2 available seats
*Belongs to 07:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip
Notice
//////static.vexere.com/production/images/1587199158945.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Daily Limousine
4.4
• 19 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Bao Ha
3h30m
21:00
• Hanoi Office
320,000 VND
From 290,000 VND
2 available seats
*Belongs to 15:30 08-06-2020 Sapa - Ha Noi trip