loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Binh to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsTrip with discounts from bus operators or VeXeRe coupon code
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Pick-up point
 • Hoa Lư (1389)
 • Ninh Bình (504)
 • Gia Viễn (835)
 • Nho Quan (884)
 • Tam Cốc Bích Động (63)
 • Tam Điệp (192)
 • Yên Khánh (63)
Drop-off point
 • Cầu Giấy (776)
 • Hai Bà Trưng (1164)
 • Sóc Sơn (6)
 • Hoàng Mai (388)
Types of seat

Duy Khang Limousine bus tickets from Ninh Binh to Ha Noi

: 394 trips
Sort by:
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
18:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h30m
19:30
• Công viên Cầu Giấy
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
13:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h30m
14:30
• Công viên Cầu Giấy
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:05
• Ngã ba Gián Khẩu
2h15m
14:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
180,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
17:05
• Ngã ba Gián Khẩu
2h25m
19:30
• Công viên Cầu Giấy
180,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
17:20
• Vườn chim Thung Nham
2h10m
19:30
• Công viên Cầu Giấy
210,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
17:40
• Bến thuyền Tam Cốc
1h50m
19:30
• Công viên Cầu Giấy
170,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
17:40
• Bến thuyền Tam Cốc
1h40m
19:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
170,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:40
• Bến thuyền Tam Cốc
1h40m
14:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
170,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
18:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
19:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
17:05
• Ngã ba Gián Khẩu
2h15m
19:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
180,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:20
• Vườn chim Thung Nham
2h10m
14:30
• Công viên Cầu Giấy
210,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
17:20
• Vườn chim Thung Nham
2h
19:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
210,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 18:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:05
• Ngã ba Gián Khẩu
2h25m
14:30
• Công viên Cầu Giấy
180,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
13:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h20m
14:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:40
• Bến thuyền Tam Cốc
1h50m
14:30
• Công viên Cầu Giấy
170,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
12:20
• Vườn chim Thung Nham
2h
14:20
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
210,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
*Belongs to 13:00 05-12-2022 Ninh Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
14:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h30m
15:31
• Công viên Cầu Giấy
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
18:01
• Văn phòng Ninh Bình
1h30m
19:31
• Công viên Cầu Giấy
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
07:30
• Văn Phòng Nho Quan
2h
09:30
• Big C Thăng Long (Cổng phụ 3)
150,000VND
50% off, max 250K
8 seats left
No prepayment required
Duy Khang Limousine
Instant booking
Duy Khang Limousine
Limousine 11 chỗ
07:00
• Văn phòng Ninh Bình
1h30m
08:30
• Công viên Cầu Giấy
155,000VND
50% off, max 250K
11 seats left
No prepayment required