loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Sai Gon > G5Car Bus ticket from Long Khanh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Long Khánh (24)
  • Long Khánh (24)
Drop-off Point
 • Tân Bình (16)
  • Sân bay TSN - Cột 13 Ga Quốc Tế (8)
  • Sân bay TSN - Cột B12 Ga Quốc Nội (8)
 • Bình Thạnh (8)
  • Cây xăng Comeco số 3 Hàng Xanh (8)
 • Phú Nhuận (8)
  • VP Phú Nhuận (8)
 • Quận 1 (8)
  • Trạm Quận 1 (8)
 • Quận 2 (8)
  • Cà phê 88 (8)
Seat types

G5Car bus tickets from Long Khanh - Dong Nai to Sai Gon

: 24 trips
Sort by:
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
17:00
• Long Khanh
2h
19:00
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:30 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
15:15
• Long Khanh
1h30m
16:45
• Phu Nhuan Office
120,000 VND
11 available seats
*Belongs to 12:45 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
17:00
• Long Khanh
2h
19:00
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:30 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
15:15
• Long Khanh
2h
17:15
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
11 available seats
*Belongs to 12:45 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
17:00
• Long Khanh
1h30m
18:30
• Phu Nhuan Office
120,000 VND
11 available seats
*Belongs to 14:30 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
15:15
• Long Khanh
2h
17:15
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
11 available seats
*Belongs to 12:45 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
19:30
• Long Khanh
1h30m
21:00
• Phu Nhuan Office
120,000 VND
*Belongs to 17:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
20:30
• Long Khanh
1h30m
22:00
• Phu Nhuan Office
120,000 VND
*Belongs to 18:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
18:30
• Long Khanh
2h
20:30
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 16:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
21:30
• Long Khanh
2h
23:30
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 19:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
22:30
• Long Khanh
2h
00:30
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 20:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
20:30
• Long Khanh
2h
22:30
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 18:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
22:30
• Long Khanh
2h
00:30
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 20:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
21:30
• Long Khanh
2h
23:30
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 19:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
19:30
• Long Khanh
2h
21:30
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 17:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
19:30
• Long Khanh
2h
21:30
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 17:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
17:30
• Long Khanh
1h30m
19:00
• Phu Nhuan Office
120,000 VND
*Belongs to 15:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
22:30
• Long Khanh
1h30m
00:00
• Phu Nhuan Office
120,000 VND
*Belongs to 20:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.3
• 35 ratings
Limousine 12 chỗ
20:30
• Long Khanh
2h
22:30
• No.13 GF, International Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 18:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip
Notice
////static.vexere.com/production/images/1567669610789.jpeg?w=250&h=250
G5Car
4.2
• 38 ratings
Limousine 12 chỗ
18:30
• Long Khanh
2h
20:30
• No.B6 Domestic Terminal, Tan Son Nhat Airport
120,000 VND
*Belongs to 16:00 03-07-2020 Mui Ne - Sai Gon trip