loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Ninh > Hoang Cong Bus ticket from Ha Noi to Cam Pha
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cầu Giấy (104)
  • Nội thành Hà Nội (104)
 • Hai Bà Trưng (52)
  • Văn phòng Trần Khát Chân (52)
 • Thanh Xuân (52)
  • Văn phòng Nguyễn Trãi (52)
Drop-off Point
 • Cẩm Phả (104)
  • Đền Cửa Ông (68)
  • Bưu điện Mông Dương (36)
Seat types

Hoang Cong bus tickets from Ha Noi to Cam Pha - Quang Ninh

: 202 trips
Sort by:
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
10:00
• Nguyen Trai Office
3h45m
13:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 10:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
04:00
• Nguyen Trai Office
3h30m
07:30
• Cua Ong Temple
150,000 VND
*Belongs to 04:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Limousine 9 chỗ VIP
05:30
• Nguyen Trai Office
3h30m
09:00
• Cua Ong Temple
220,000 VND
*Belongs to 05:30 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Limousine 9 chỗ VIP
06:30
• Nguyen Trai Office
3h30m
10:00
• Cua Ong Temple
220,000 VND
*Belongs to 06:30 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
21:00
• Tran Khat Chan Office
2h45m
23:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 20:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
07:00
• Nguyen Trai Office
3h45m
10:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 07:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
12:00
• Nguyen Trai Office
3h45m
15:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 12:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
04:00
• Nguyen Trai Office
3h45m
07:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 04:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
12:00
• Nguyen Trai Office
3h30m
15:30
• Cua Ong Temple
150,000 VND
*Belongs to 12:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
07:00
• Tran Khat Chan Office
2h45m
09:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 06:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Tran Khat Chan Office
2h30m
20:00
• Cua Ong Temple
220,000 VND
*Belongs to 16:30 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
19:00
• Nguyen Trai Office
3h45m
22:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 19:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Limousine 9 chỗ VIP
20:30
• Tran Khat Chan Office
2h30m
23:00
• Cua Ong Temple
220,000 VND
*Belongs to 19:30 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
20:00
• Nguyen Trai Office
3h30m
23:30
• Cua Ong Temple
150,000 VND
*Belongs to 20:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
07:00
• Nguyen Trai Office
3h30m
10:30
• Cua Ong Temple
150,000 VND
*Belongs to 07:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
12:00
• Tran Khat Chan Office
2h45m
14:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 11:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
14:00
• Nguyen Trai Office
3h30m
17:30
• Cua Ong Temple
150,000 VND
*Belongs to 14:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
09:00
• Nguyen Trai Office
3h45m
12:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 09:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Ford 16 chỗ
05:00
• Tran Khat Chan Office
2h45m
07:45
• Mong Duong Post Office
150,000 VND
*Belongs to 04:00 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Ford 16 cho) trip
Notice
Hoàng Công
Hoàng Công
4.0 (3)
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Nguyen Trai Office
3h30m
16:00
• Cua Ong Temple
220,000 VND
*Belongs to 12:30 27-09-2020 Ha Noi - Van Don (Limousine) trip