loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Bac Giang > Hoang Long (Co 2) Bus ticket from Bien Hoa to Bac Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Hoang Long (Co 2) bus tickets from Bien Hoa - Dong Nai to Bac Giang - Bac Giang

: 2 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
13:30
• Đồng Nai (Dọc QL1A)
39h30m
05:00
• Nút giao thành phố Bắc Giang
*Belongs to 13:00 04-06-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Đồng Nai (Dọc QL1A)
39h30m
07:00
• Nút giao thành phố Bắc Giang
*Belongs to 15:00 04-06-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required