loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Hoang Long (Co 2) bus tickets from Ha Tinh to Sai Gon

: 6 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Ha Tinh ( Highway 1A )
32h30m
08:30
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 18:30 03-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Ha Tinh ( Highway 1A )
32h
08:00
• New Mien Dong Bus Station
*Belongs to 18:30 03-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
01:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
32h
09:30
• New Mien Dong Bus Station
*Belongs to 20:00 03-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
01:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
32h30m
10:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 20:00 03-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
32h
03:30
• New Mien Dong Bus Station
*Belongs to 14:00 04-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
32h30m
04:00
• Bến Xe Miền Đông - Cổng 4
*Belongs to 14:00 04-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required