loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Binh to Quang Ngai > Hoang Long (Co 2) Bus ticket from Ninh Binh to Quang Ngai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Hoang Long (Co 2) bus tickets from Ninh Binh to Quang Ngai - Quang Ngai

: 2 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Ninh Binh 1A Highway
15h30m
07:00
• Quang Ngai (along 1A national route)
*Belongs to 14:00 05-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Ninh Binh 1A Highway
15h30m
13:00
• Quang Ngai (along 1A national route)
*Belongs to 20:00 05-06-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
No prepayment required