loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Thuan to Ha Tinh > Hoang Long (Co 2) Bus ticket from Phan Rang-Thap Cham to Ha Tinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Hoang Long (Co 2) bus tickets from Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan to Ha Tinh - Ha Tinh

: 1 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 02/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Ninh Thuan
20h
20:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 15:00 04-06-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Ninh Thuan
20h
18:30
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 13:00 05-06-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
No prepayment required