loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Vinh Long > Kim Hoang Bus ticket from Sai Gon to Vinh Long
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types

   Kim Hoàng bus tickets from Sai Gon to Vinh Long - Vinh Long

   : 42 trips
   Sort by:
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:16
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   20:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   05:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   08:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   15:16
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   18:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   13:01
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   16:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   15:01
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   18:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   09:16
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   12:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   11:01
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   14:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   19:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   22:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   07:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   10:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   09:01
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   12:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   13:16
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   16:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   05:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   08:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   19:00
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   22:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   07:15
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   10:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   11:16
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   14:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   17:01
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   20:16
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   • Vp Hồ Chí Minh
   3h15m
   18:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare
   Notice
   Kim Hoàng
   3.1
   • 49 ratings
   Giường Nằm 41 chỗ
   • Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
   3h
   18:15
   • Vĩnh Long
   Not has official fare