loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Kien Giang > limousine Bus ticket from Sai Gon to Rach Gia
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Limousine bus tickets from Sai Gon to Rach Gia - Kien Giang

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Limousine phòng đôi 22 chỗ
00:30
• Ngã 4 An Sương
4h
04:30
• Rạch Giá
*Belongs to 17:00 06-04-2023 Da Lat - Ha Tien (RG) trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• VP Tân Phú
6h
15:00
• VP Rạch Giá
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Instant booking
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
09:00
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 17
4h20m
13:20
• Cây xăng Thành Đạt
*Belongs to 09:00 07-04-2023 Sai Gon - Ha Tien trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• VP Tân Phú
6h20m
15:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 09:00 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:01
• VP Tân Phú
6h
15:01
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:01
• VP Tân Phú
6h20m
15:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 09:01 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Tân Phú
6h
15:02
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Tân Phú
6h20m
15:22
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 09:02 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Instant booking
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
10:30
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 17
4h20m
14:50
• Cây xăng Thành Đạt
*Belongs to 10:30 07-04-2023 Sai Gon - Ha Tien trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• VP Tân Phú
6h
17:00
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• VP Tân Phú
6h20m
17:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 11:00 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:01
• VP Tân Phú
6h
17:01
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:01
• VP Tân Phú
6h20m
17:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 11:01 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Instant booking
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
12:30
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 17
4h20m
16:50
• Cây xăng Thành Đạt
*Belongs to 12:30 07-04-2023 Sai Gon - Ha Tien trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• VP Tân Phú
6h
21:00
• VP Rạch Giá
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Instant booking
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
15:00
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 17
4h20m
19:20
• Cây xăng Thành Đạt
*Belongs to 15:00 07-04-2023 Sai Gon - Ha Tien trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• VP Tân Phú
6h20m
21:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 15:00 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:01
• VP Tân Phú
6h
21:01
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:01
• VP Tân Phú
6h20m
21:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 15:01 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:02
• VP Tân Phú
6h
21:02
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:02
• VP Tân Phú
6h20m
21:22
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 15:02 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Instant booking
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
18:00
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 17
4h20m
22:20
• Cây xăng Thành Đạt
*Belongs to 18:00 07-04-2023 Sai Gon - Ha Tien trip
Ngọc Diễm
Instant booking
Ngọc Diễm
Limousine 34 Phòng
21:05
• Ngã Tư An Sương
5h35m
02:40
• Cây xăng số 16
*Belongs to 18:00 07-04-2023 Vung Tau - Sai Gon - Ha Tien trip
No prepayment required
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Instant booking
Tuấn Nga (Kiên Giang)
Limousine 24 Phòng
22:05
• Bến Xe Miền Tây - Quầy vé 17
4h20m
02:25
• Cây xăng Thành Đạt
*Belongs to 22:05 07-04-2023 Sai Gon - Ha Tien trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
22:45
• Ngã Tư An Sương
7h
05:45
• Bến xe Rạch Sỏi
*Belongs to 10:00 07-04-2023 Van Gia - Kien Giang trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:00
• VP Tân Phú
6h
05:00
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:00
• VP Tân Phú
6h20m
05:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 23:00 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:01
• VP Tân Phú
6h
05:01
• VP Rạch Giá
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:01
• VP Tân Phú
6h20m
05:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 23:01 07-04-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
23:02
• VP Tân Phú
6h
05:02
• VP Rạch Giá