loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Ninh Thuan > Long Nguyen Bus ticket from Quan 9 to Ninh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Long Nguyen bus tickets from Quan 9 - Sai Gon to Ninh Thuan

: 3 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 08/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:00
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
5h30m
21:30
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 16:00 10-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:30
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
5h30m
22:00
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 16:30 10-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:31
• Mien Dong Bus Station - Ticket Box 4
5h30m
22:01
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
*Belongs to 16:31 10-06-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip