loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Hoàn Kiếm (9)
  • Văn phòng Hà Nội (9)
Drop-off Point
 • Ninh Bình (18)
  • Thành phố Ninh Bình (9)
  • Thành Phố Ninh Bình (9)
 • Hoa Lư (9)
  • Tràng An (9)
Seat types

Luxury Van Limousine bus tickets from Ha Noi to Ninh Binh - Ninh Binh

: 12 trips
Sort by:
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
14:15
• Hanoi Office
1h10m
15:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 14:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
08:15
• Hanoi Office
1h10m
09:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 08:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
13:15
• Hanoi Office
1h10m
14:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 13:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
11:15
• Hanoi Office
1h10m
12:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 11:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
16:15
• Hanoi Office
1h10m
17:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 16:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
09:15
• Hanoi Office
1h10m
10:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 09:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
12:15
• Hanoi Office
1h10m
13:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 12:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
06:15
• Hanoi Office
1h10m
07:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 06:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
07:15
• Hanoi Office
1h10m
08:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 07:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
10:15
• Hanoi Office
1h10m
11:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 10:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
15:15
• Hanoi Office
1h10m
16:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 15:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip
////static.vexere.com/c/i/18817/xe-sapa-luxury-van-VeXeRe-3H7RY4B-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Luxury Van Limousine
4.6
• 18 ratings
Limousine 9 chỗ
17:15
• Hanoi Office
1h10m
18:25
• Ninh Binh City
250,000 VND
*Belongs to 17:15 02-06-2020 Ha Noi - Ninh Binh trip