loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ninh to Ha Noi > Mong Cai Limousine Bus ticket from Ha Long to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Hạ Long (48)
  • Thành phố Hạ Long (16)
  • Bến xe Bãi Cháy (32)
 • Móng Cái (16)
  • Bến xe Móng Cái (16)
Drop-off Point
 • Cầu Giấy (32)
  • Nội thành Hà Nội (16)
  • Văn phòng Hà Nội (16)
 • Sóc Sơn (48)
  • Sảnh Nội Địa (T1) - Cột 9 (Tầng 1) (32)
  • (Ga Quốc Tế) - Tầng 1, Sảnh A, Cột 10 - Sân bay Nội Bài (16)
Seat types

Mong Cai Limousine bus tickets from Ha Long - Quang Ninh to Ha Noi

: 32 trips
Sort by:
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Bai Chay Bus Station
2h50m
18:20
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
350,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Bai Chay Bus Station
2h
12:30
• Hanoi Office
250,000 VND
*Belongs to 07:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:15
• Bai Chay Bus Station
3h30m
18:45
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
300,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:30
• Bai Chay Bus Station
2h
23:30
• Hanoi Office
250,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
13:15
• Bai Chay Bus Station
3h30m
16:45
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
300,000 VND
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
11:15
• Bai Chay Bus Station
3h
14:15
• Hanoi Office
200,000 VND
*Belongs to 08:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:15
• Bai Chay Bus Station
3h30m
00:45
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
300,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:30
• Bai Chay Bus Station
2h
19:30
• Hanoi Office
250,000 VND
*Belongs to 14:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
13:30
• Bai Chay Bus Station
2h50m
16:20
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
350,000 VND
*Belongs to 10:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Bai Chay Bus Station
2h
17:30
• Hanoi Office
250,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
19:15
• Bai Chay Bus Station
3h
22:15
• Hanoi Office
200,000 VND
*Belongs to 16:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
19:30
• Bai Chay Bus Station
2h50m
22:20
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
350,000 VND
*Belongs to 16:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Bai Chay Bus Station
2h
10:30
• Hanoi Office
250,000 VND
*Belongs to 05:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
00:30
• Bai Chay Bus Station
2h50m
03:20
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
350,000 VND
*Belongs to 21:00 05-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
20:15
• Bai Chay Bus Station
3h
23:15
• Hanoi Office
200,000 VND
*Belongs to 17:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
18:15
• Bai Chay Bus Station
3h
21:15
• Hanoi Office
200,000 VND
*Belongs to 15:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
16:15
• Bai Chay Bus Station
3h30m
19:45
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
300,000 VND
*Belongs to 13:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:15
• Bai Chay Bus Station
3h
18:15
• Hanoi Office
200,000 VND
*Belongs to 12:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:15
• Bai Chay Bus Station
3h
00:15
• Hanoi Office
200,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (QL18) trip
Notice
//static.vexere.com/c/i/30151/xe-mong-cai-limousine-VeXeRe-08W7iaq-1000x600.jpeg?w=250&h=250chuyến xe an toàn covid-19
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:30
• Bai Chay Bus Station
2h50m
00:20
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
350,000 VND
*Belongs to 18:00 06-07-2020 Mong Cai - Ha Noi (Cao toc) trip