loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Ninh > Mong Cai Limousine Bus ticket from Ha Noi to Mong Cai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Cầu Giấy (37)
  • Văn phòng Hà Nội (19)
  • Nội thành Hà Nội (18)
 • Sóc Sơn (37)
  • Sảnh Nội Địa (T1) - Cột 9 (Tầng 1) (37)
Drop-off Point
 • Móng Cái (76)
  • Bến xe Móng Cái (38)
  • Móng Cái (38)
Seat types

Mong Cai Limousine bus tickets from Ha Noi to Mong Cai - Quang Ninh

: 38 trips
Sort by:
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Hanoi Office
6h20m
23:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Hanoi Office
6h45m
14:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:00
• Hanoi Office
6h20m
03:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Hanoi Office
6h20m
21:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• Hanoi Office
6h20m
20:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Hanoi Office
6h45m
16:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Hanoi Office
6h45m
21:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Hanoi Office
6h20m
14:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:00
• Hanoi Office
6h20m
16:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:00
• Hanoi Office
6h45m
03:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• Hanoi Office
6h20m
12:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
12:00
• Hanoi Office
6h20m
18:20
• Mong Cai Bus Station
350,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
09:00
• Hanoi Office
6h45m
15:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
17:00
• Hanoi Office
6h45m
23:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
06:00
• Hanoi Office
6h45m
12:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• Hanoi Office
6h45m
13:45
• Mong Cai Bus Station
300,000 VND
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
10:50
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
5h30m
16:20
• Mong Cai Bus Station
450,000 VND
*Belongs to 10:00 09-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
06:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
6h15m
12:45
• Mong Cai Bus Station
400,000 VND
*Belongs to 06:00 09-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
21:50
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
5h30m
03:20
• Mong Cai Bus Station
450,000 VND
*Belongs to 21:00 09-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (Cao toc) trip
Notice
Móng Cái Limousine
Móng Cái Limousine
1.0
• 3 ratings
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Pillar 9 (1st Floor) Domestic Terminal (T1)
6h15m
21:45
• Mong Cai Bus Station
400,000 VND
*Belongs to 15:00 09-08-2020 Ha Noi - Mong Cai (QL18) trip