loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Ninh Binh > Non Nuoc Ninh Binh Bus ticket from Ha Noi to Bai Dinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Nam Từ Liêm (48)
  • Tòa nhà FLC Complex (48)
Drop-off Point
 • Gia Viễn (24)
  • Chùa Bái Đính (12)
  • Đầm Vân Long (12)
Seat types

Non Nước Ninh Bình bus tickets from Ha Noi to Gia Vien - Ninh Binh

: 24 trips
Sort by:
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
08:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
10:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
19:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
21:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
08:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
10:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
17:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
19:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
11:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
13:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
07:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
09:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
14:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
16:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
15:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
17:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
10:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
12:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
10:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
12:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
09:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
11:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
14:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
16:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
17:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
19:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
16:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
18:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
15:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
17:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
13:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
15:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
09:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
11:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
13:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
15:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
18:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h25m
20:55
• Chùa Bái Đính
250,000 VND
Notice
Non Nước Ninh Bình
3.3
• 19 ratings
Fortuner 8 chỗ
19:30
• Tòa nhà FLC Complex
2h15m
21:45
• Đầm Vân Long
200,000 VND