loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa > Bus ticket from Ha Noi to Quang Xuong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
 • Hoàng Mai (6)
  • Bến xe Nước Ngầm (6)
Drop-off Point
 • Quảng Xương (6)
  • Quảng Xương (6)
Seat types

Sao Nghe Limousine bus tickets from Ha Noi to Quang Xuong - Thanh Hoa

: 7 trips
Sort by:
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
13:10
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
16:00
• Quang Xuong
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 13:10 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
11:45
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
14:35
• Quang Xuong
250,000 VND
11 available seats
*Belongs to 11:45 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
23:15
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
02:05
• Quang Xuong
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 23:15 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
22:30
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
01:20
• Quang Xuong
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 22:30 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
09:25
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
12:15
• Quang Xuong
250,000 VND
11 available seats
*Belongs to 09:25 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
16:50
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
19:40
• Quang Xuong
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 16:50 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip
//static.vexere.com/c/i/23428/xe-sao-nghe-limousine-VeXeRe-BGBbzsB-1000x600.jpeg?w=250&h=250
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 17 ratings
Limousine giường phòng 22 chỗ - WC
20:30
• Nuoc Ngam Bus Station
2h50m
23:20
• Quang Xuong
250,000 VND
12 available seats
*Belongs to 20:30 01-06-2020 Ha Noi - Vinh trip