loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lao Cai to Phu Tho > Sao Viet Bus ticket from Bao Yen to Viet Tri
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types

   Sao Viet bus tickets from Bao Yen - Lao Cai to Viet Tri - Phu Tho

   : 68 trips
   Sort by:
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   4.0
   • 131 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   • Bao Ha Commune
   1h35m
   21:05
   • Phu Tho Provine (Km 69 to 98)
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   3.9
   • 127 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   00:30
   • Bao Ha Commune
   1h35m
   02:05
   • Phu Tho Provine (Km 69 to 98)
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   3.9
   • 127 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   • Bao Ha Commune
   1h35m
   21:20
   • Phu Tho Provine (Km 69 to 98)
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   3.9
   • 127 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   • Bao Ha Commune
   1h50m
   13:05
   • Phu Tho Province
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   3.9
   • 127 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   00:30
   • Bao Ha Commune
   1h50m
   02:20
   • Phu Tho Province
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   4.0
   • 131 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   • Bao Ha Commune
   1h50m
   03:04
   • Phu Tho Province
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   4.0
   • 131 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   • Bao Ha Commune
   1h35m
   02:48
   • Phu Tho Provine (Km 69 to 98)
   120,000 VND
   Notice
   //static.vexere.com/production/images/1592301433963.jpeg?w=250&h=250
   Sao Việt
   4.0
   • 131 ratings
   Giường nằm 4X chỗ
   • Bao Ha Commune
   1h50m
   21:20
   • Phu Tho Province
   120,000 VND