loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Gia Lai to Ba Ria-Vung Tau > Sleeper Bus ticket from Gia Lai to Ba Ria
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Gia Lai to Ba Ria - Ba Ria-Vung Tau

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 24/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• BX Đức Long
12h
17:00
• Bà Rịa
*Belongs to 05:00 01-04-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Chư Sê
11h45m
17:00
• Bà Rịa
*Belongs to 05:00 01-04-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• 110 Bridge
11h30m
17:00
• Bà Rịa
*Belongs to 05:00 01-04-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Chu Puh
11h30m
17:00
• Bà Rịa
*Belongs to 05:00 01-04-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Anh Phát
Anh Phát
Giường nằm 44 chỗ
16:00
• Duc Long Bus Station
13h15m
05:15
• Ba Ria Bus Station
Anh Phát
Anh Phát
Giường nằm 44 chỗ
16:05
• Gia Lai office
13h10m
05:15
• Ba Ria Bus Station