loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa > Sleeper Bus ticket from Ha Noi to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Ha Noi to Thanh Hoa - Thanh Hoa

: 173 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:20
• Mê Linh (Dọc QL)
3h
10:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:40
• Ngã tư Nội Bài
2h40m
10:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
2h10m
10:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:20
• Cổng C BX Nước Ngầm
2h
10:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
09:30
• Bến xe Nước Ngầm
2h30m
12:00
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 09:30 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
09:30
• Bến xe Nước Ngầm
2h50m
12:20
• Quảng Xương
*Belongs to 09:30 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
09:50
• Bến xe Nước Ngầm
3h
12:50
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 09:50 08-02-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
Hải Bình
Instant booking
Hải Bình
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
• Văn phòng 37/15 Ngọc Hồi
3h
14:00
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 11:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Con Cuong (Limousine) trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 32 chỗ (WC)
11:10
• Bến xe Nước Ngầm
3h
14:10
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 11:10 08-02-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
11:10
• Gia Lâm
4h25m
15:35
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 10:30 08-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Tân Minh Hà
Instant booking
Tân Minh Hà
Giường nằm 42 chỗ
11:30
• Bến xe Nước Ngầm
3h
14:30
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 11:30 08-02-2023 Ha Noi - Vinh - Nghi Xuan trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
11:45
• Bến xe Nước Ngầm
2h50m
14:35
• Quảng Xương
*Belongs to 11:45 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
11:45
• Bến xe Nước Ngầm
2h30m
14:15
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 11:45 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:20
• Mỹ Đình
3h15m
15:35
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 10:30 08-02-2023 Bac Ninh - Cua Lo trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Instant booking
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Bến xe Nước Ngầm
2h30m
15:00
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 12:30 08-02-2023 Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Bến xe Gia Lâm
3h45m
16:15
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 12:30 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• Mỹ Đình
3h15m
16:15
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 12:30 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
13:10
• Bến xe Nước Ngầm
2h50m
16:00
• Quảng Xương
*Belongs to 13:10 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
13:10
• Bến xe Nước Ngầm
2h30m
15:40
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 13:10 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 22 phòng (WC)
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
3h
17:00
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 14:00 08-02-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
15:45
• Bến xe Nước Ngầm
3h
18:45
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 15:45 08-02-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
16:50
• Bến xe Nước Ngầm
2h30m
19:20
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 16:50 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
16:50
• Bến xe Nước Ngầm
2h50m
19:40
• Quảng Xương
*Belongs to 16:50 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Instant booking
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
3h30m
20:30
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
2h30m
20:50
• Big C Thanh Hóa
*Belongs to 18:20 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
2h50m
21:10
• Quảng Xương
*Belongs to 18:20 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Instant booking
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Giường nằm 40 chỗ
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
3h30m
21:50
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 18:20 08-02-2023 Ha Noi - Vinh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:20
• Mê Linh (Dọc QL)
3h
22:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:40
• Ngã tư Nội Bài
2h40m
22:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
2h10m
22:20
• Thanh Hóa (dọc Quốc Lộ)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required