loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from to Ha Nam > Sleeper Bus ticket from Nghia Dan to Phu Ly
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Nghia Dan - Vinh - Nghe An to Phu Ly - Ha Nam

: 2 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 30/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:40
• Nghia Dan
4h10m
16:50
• Phu Ly Commune
*Belongs to 11:30 07-04-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Nghia Dan
4h10m
02:20
• Phu Ly Commune
*Belongs to 21:00 07-04-2023 Nghe An - Ha Noi trip
No prepayment required