loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dak Lak > Sleeper Bus ticket from Sai Gon to Buon Ho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Sleeper bus tickets from Sai Gon to Buon Ho - Dak Lak

: 41 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 08/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
17:00
• VP Sài Gòn
10h30m
03:30
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:30
• VP Sài Gòn
10h30m
04:00
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Thảo Lan
Instant booking
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
18:00
• Sai Gon Office
10h30m
04:30
• Buon Ho Office
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
18:00
• An Suong bus station (HCMC)
9h30m
03:30
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
10h40m
04:40
• Thị xã Buôn Hồ
*Belongs to 17:00 16-06-2023 Vung Tau - Dong Nai - Sai Gon - Buon Ma Thuot - Buon Ho trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
18:15
• Ho Chi Minh office
9h35m
03:50
• Buon Ho Bus Station
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
18:20
• Ngã Tư Ga
9h10m
03:30
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:30
• An Suong bus station (HCMC)
9h30m
04:00
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:45
• Ho Chi Minh office
9h35m
04:20
• Buon Ho Bus Station
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:50
• Ngã Tư Ga
9h10m
04:00
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:00
• Cây Xăng 99
8h30m
03:30
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
19:15
• Mien Dong Bus Station
8h35m
03:50
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 18:15 16-06-2023 Sai Gon - Buon Ho trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:30
• Thu Duc Crossroads
8h
03:30
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Giường nằm 40 chỗ mới
19:30
• Linh Xuan overpass
8h
03:30
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:30
• Cây Xăng 99
8h30m
04:00
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:45
• Mien Dong Bus Station
8h35m
04:20
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 18:45 16-06-2023 Sai Gon - Buon Ho trip
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:00
• Thu Duc Crossroads
8h
04:00
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Hải Luân
Instant booking
Hải Luân
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:00
• Linh Xuan overpass
8h
04:00
• VP Buôn Hồ
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sài Gòn - Buon Hò trip
No prepayment required
Tư Trang
Tư Trang
Limousine phòng 22 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
8h
03:00
• Buon Ho Bus Station
An Phát
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông Mới
9h7m
01:37
• Buôn Hồ
*Belongs to 16:30 16-06-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
17:00
• Mien Dong Bus Station - Gate 4
8h10m
01:10
• Thị xã Buôn Hồ
*Belongs to 17:00 16-06-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
No prepayment required
Bảy Lang
Bảy Lang
Limousine 34 giường
18:30
• Office ticket 210-QL13
8h10m
02:40
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 18:30 16-06-2023 TP HCM - Gia Lai trip
No prepayment required
Sáu Bản
Sáu Bản
Giường nằm 44 chỗ
18:45
• Mien Dong Bus Station
8h
02:45
• Buôn Hồ
*Belongs to 18:45 16-06-2023 Sai Gon - Dak Doa trip
No prepayment required
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Mien Dong Bus Station
9h15m
04:15
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 19:00 16-06-2023 Sai Gon - Ea H`Leo trip
No prepayment required
Thảo Lan
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
19:30
• Nga Tu Ga station
9h
04:30
• Buon Ho Office
*Belongs to 18:00 16-06-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
No prepayment required
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
19:30
• Mien Dong Bus Station
9h10m
04:40
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 19:30 16-06-2023 Sai Gon - Ea H'Leo (Limo) trip
No prepayment required
Gia Phúc - Gia Lai
Gia Phúc - Gia Lai
Limousine 34 giường
18:30
• Mien Dong Bus Station
8h10m
02:40
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 18:30 16-06-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
Gia Phúc - Gia Lai
Limousine 22 Phòng
19:10
• Mien Dong Bus Station
8h10m
03:20
• Buon Ho Bus Station
*Belongs to 19:10 16-06-2023 Sai Gon - Gia Lai trip
Quốc Phát
Quốc Phát
Limousine 34 giường
17:20
• Mien Dong Bus Station
8h
01:20
• Buôn Hồ
An Hoà Hiệp
An Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• An Suong
8h43m
05:43
• Bến xe Buôn Hồ