Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Ngai to Ninh Thuan > Thanh Thuy Bus ticket from Quang Ngai to Phan Rang-Thap Cham
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Thanh Thuy - Quang Ngai bus tickets from Quang Ngai to Phan Rang-Thap Cham - Ninh Thuan

: 9 trips daily
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 04/10/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Trung tâm Hành chính Bình Sơn
10h15m
21:45
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 12:30 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
12:30
• Quang Ngai Bus Station
9h15m
21:45
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 12:30 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 34 Phòng Đơn
13:00
• Trung tâm Hành chính Bình Sơn
10h15m
23:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 14:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
13:15
• Duc Pho Coop Mart
8h30m
21:45
• Ngã 5 Phan Rang
*Belongs to 12:30 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 34 Phòng Đơn
14:00
• Quang Ngai Bus Station
9h15m
23:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 14:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 34 Phòng Đơn
14:45
• Duc Pho Coop Mart
8h30m
23:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 14:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 22 Phòng Đôi
16:00
• Trung tâm Hành chính Bình Sơn
10h15m
02:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 17:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 22 Phòng Đôi
17:00
• Quang Ngai Bus Station
9h15m
02:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 17:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 22 Phòng Đôi
17:45
• Duc Pho Coop Mart
8h30m
02:15
• Phan Rang Five-way Crossroads
*Belongs to 17:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip