Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Xe Dang Nhan bus tickets from Sai Gon to Binh Thuan

: 16 trips daily
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 22/09/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
08:00
• Sai Gon Office
5h30m
13:30
• Ngã 3 Xóm 7
*Belongs to 08:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
08:00
• Sai Gon Office
2h55m
10:55
• Three-way Crossroads 46
*Belongs to 08:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
08:20
• Linh Xuan overpass
5h10m
13:30
• Ngã 3 Xóm 7
*Belongs to 08:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
08:20
• Linh Xuan overpass
2h35m
10:55
• Three-way Crossroads 46
*Belongs to 08:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Sai Gon Office
2h55m
22:55
• Three-way Crossroads 46
*Belongs to 20:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Sai Gon Office
5h30m
01:30
• Ngã 3 Xóm 7
*Belongs to 20:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Giường nằm 40 chỗ
20:20
• Linh Xuan overpass
5h10m
01:30
• Ngã 3 Xóm 7
*Belongs to 20:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Giường nằm 40 chỗ
20:20
• Linh Xuan overpass
2h35m
22:55
• Three-way Crossroads 46
*Belongs to 20:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
21:00
• Sai Gon Office
2h55m
23:55
• Three-way Crossroads 46
*Belongs to 21:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
21:00
• Sai Gon Office
5h30m
02:30
• Ngã 3 Xóm 7
*Belongs to 21:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
21:20
• Linh Xuan overpass
2h35m
23:55
• Three-way Crossroads 46
*Belongs to 21:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
21:20
• Linh Xuan overpass
5h10m
02:30
• Ngã 3 Xóm 7
*Belongs to 21:00 24-09-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Xe Đăng Nhân
Xe Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
• Sai Gon Office
3h45m
11:45
• Cây xăng số 9 Bến Lội
Xe Đăng Nhân
Xe Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
• Sai Gon Office
4h55m
12:55
• Phan Ri
Xe Đăng Nhân
Xe Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
• Linh Xuan overpass
4h35m
12:55
• Phan Ri
Xe Đăng Nhân
Xe Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
• Linh Xuan overpass
3h25m
11:45
• Cây xăng số 9 Bến Lội