loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Dang Nhan Bus ticket from Sai Gon to Phan Thiet
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Xe Dang Nhan bus tickets from Sai Gon to Phan Thiet - Binh Thuan

: 3 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/03/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Đăng Nhân
Instant booking
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
08:00
• VP Sài Gòn
4h
12:00
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 08:00 31-03-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Instant booking
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
20:00
• VP Sài Gòn
4h
00:00
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 20:00 31-03-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Instant booking
Đăng Nhân
Giường nằm 40 chỗ
20:01
• VP Sài Gòn
4h
00:01
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 20:01 31-03-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Instant booking
Đăng Nhân
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• VP Sài Gòn
4h
01:00
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 21:00 31-03-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip
Đăng Nhân
Instant booking
Đăng Nhân
Limousine 34 Phòng
21:30
• VP Sài Gòn
4h
01:30
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 21:30 31-03-2023 Sai Gon - Phan Rang - Ninh Son trip