loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Khánh Hòa từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Limousine từ Sài Gòn đi Khánh Hòa

: 940 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 29/05/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:30
• Ngã 4 An Sương (QL1A)
9h
10:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 03-06-2023 Cà Mau - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:30
• Ngã 4 An Sương (QL1A)
8h
09:30
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 03-06-2023 Cà Mau - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
01:30
• Ngã 4 An Sương (QL1A)
8h30m
10:00
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 17:30 03-06-2023 Cà Mau - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
8h50m
15:20
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
7h50m
14:20
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2023 An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
06:30
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
8h20m
14:50
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2023 An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:00
• Ngã 4 Bình Phước
7h50m
14:50
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2023 An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:00
• Ngã 4 Bình Phước
7h20m
14:20
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2023 An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:00
• Ngã 4 Bình Phước
8h20m
15:20
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 04-06-2023 An Sương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
07:30
• Ngã Tư Bình Phước
10h30m
18:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-06-2023 Bình Dương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
07:30
• Ngã Tư Bình Phước
9h30m
17:00
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-06-2023 Bình Dương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
07:30
• Ngã Tư Bình Phước
10h
17:30
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 04-06-2023 Bình Dương - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
9h30m
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
8h30m
16:15
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
9h
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
08:00
• VP Sài Gòn
9h10m
17:10
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:15
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
9h
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:15
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
8h
16:15
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:15
• Bến Xe An Sương - Quầy vé 11
8h30m
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Ngã 4 Bình Phước
8h30m
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Ngã 4 Bình Phước
7h30m
16:15
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:45
• Ngã 4 Bình Phước
8h
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
09:00
• VP Sài Gòn
9h10m
18:10
• VP Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
09:00
• Bến xe Miền Đông mới
8h10m
17:10
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
09:00
• VP Sài Gòn
10h55m
19:55
• Trạm Ninh Diêm
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
09:00
• VP Sài Gòn
7h40m
16:40
• VP Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Phúc An Express
Xác nhận tức thì
Phúc An Express
Limousine giường nằm 22 chỗ (có toilet)
09:00
• VP Sài Gòn
10h45m
19:45
• Trạm Ninh Hòa
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 04-06-2023 Sài Gòn - Nha Trang (VIP)
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:05
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h10m
16:15
• Bưu điện Cam Ranh
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:05
• Bến Xe Miền Đông Mới
8h10m
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước
Liên Hưng
Xác nhận tức thì
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:05
• Bến Xe Miền Đông Mới
7h40m
16:45
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 08:15 04-06-2023 Hồ Chí Minh - Nha Trang
Không cần thanh toán trước