loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Dinh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Dinh to Sai Gon

: 125 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
09:35
• Bình Định (dọc QL1A)
12h50m
22:25
• Chợ Đầu Mối Thủ Đức
*Belongs to 06:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
09:35
• Bình Định (dọc QL1A)
13h
22:35
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 06:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Bình Định (dọc QL1A)
11h
21:30
• Ngã Tư Bình Phước (Chợ đầu mối)
*Belongs to 06:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
10:30
• Bình Định (dọc QL1A)
11h
21:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 06:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:00
• Bến xe Vĩnh Thạnh
17h15m
07:15
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:00 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:30
• Bến xe Vĩnh Thạnh
17h15m
07:45
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:30 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:35
• Bến xe Vĩnh Thạnh
17h15m
07:50
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:35 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
14:40
• Bến xe Vĩnh Thạnh
17h15m
07:55
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:40 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
14:45
• Bến xe Vĩnh Thạnh
17h15m
08:00
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:45 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
14:50
• Bến xe Vĩnh Thạnh
17h15m
08:05
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:50 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:00
• Trạm Tây Sơn
16h15m
07:15
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
15:00
• Bến xe Vĩnh Thạnh
13h30m
04:30
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 16:00 03-02-2023 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:30
• Trạm Tây Sơn
16h15m
07:45
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:35
• Trạm Tây Sơn
16h15m
07:50
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
15:40
• Trạm Tây Sơn
16h15m
07:55
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
15:45
• Trạm Tây Sơn
16h15m
08:00
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
15:50
• Trạm Tây Sơn
16h15m
08:05
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bến xe Quy Nhơn
10h
02:00
• Bến xe Ngã 4 Ga
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:00
• Vp. Tây Sơn
12h30m
04:30
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Limousine 34 giường
16:00
• Bến xe Quy Nhơn
10h15m
02:15
• Bến xe An Sương
*Belongs to 16:00 03-02-2023 Quy Nhon - Tan Phu trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
16:15
• Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10h30m
02:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 13:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
16:15
• Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12h
04:15
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
*Belongs to 13:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Limousine 24 Phòng
16:30
• Bến xe Quy Nhơn
11h15m
03:45
• AEON MALL Tân Phú
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Limousine 24 Phòng
16:30
• Bến xe Quy Nhơn
10h15m
02:45
• Bến xe An Sương
*Belongs to 16:30 03-02-2023 Quy Nhon - Tan Phu trip
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:30
• Vp. Tây Sơn
12h30m
05:00
• Bến xe An Sương
*Belongs to 18:00 03-02-2023 Ben xe Quy Nhon - Ben xe An Suong trip
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
17:30
• Vp. Quy Nhơn
11h
04:30
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 16:00 03-02-2023 Tay Son - Ben xe Mien Dong trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
17:45
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
13h30m
07:15
• Bx. Miền Đông mới - Quầy số 4
*Belongs to 15:00 03-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Bình Minh Tải
Instant booking
Bình Minh Tải
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:00
• Vp. Quy Nhơn
11h
05:00
• Bến xe An Sương
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
10h30m
04:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 15:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
12h
06:15
• Bến xe An Sương - Phòng vé số 1
*Belongs to 15:00 03-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip