Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Dinh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the best bus tickets from 35 bus operators for your Binh Dinh to Sai Gon trip

: 259 trips daily
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 01/10/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bong Son Town Office
15h10m
04:10
• Cu Chi station
*Belongs to 13:00 06-10-2023 Binh Dinh - Tay Ninh trip
Trọng Thuỷ Limousine
Trọng Thuỷ Limousine
Giường nằm 44 chỗ
16:45
• Bong Son
12h40m
05:25
• Bến xe Miền Đông Cũ
*Belongs to 16:45 06-10-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:01
• Tay Son Office
14h35m
06:36
• Quận 8
*Belongs to 17:31 06-10-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
14:00
• Ngã 4 Tam Quan
13h40m
03:40
• Gate 1 - Mien Dong Bus Station
*Belongs to 12:30 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Mạnh Hùng
Mạnh Hùng
Giường nằm 4x chỗ
18:31
• Quy Nhơn Bus Station
10h55m
05:26
• Song Than Overpass
*Belongs to 18:31 06-10-2023 Quy Nhon - Sai Gon trip
Tín Hương
Limousine 34 phòng
18:15
• Phu Cat along National Highway 1A (Binh Dinh)
11h10m
05:25
• Nga 4 Ga Bus Staton
Dũng Thuỷ Express
Dũng Thuỷ Express
Limousine 24 Phòng Đơn
18:55
• Phu Cat Market
12h55m
07:50
• Mien Dong Bus Station
*Belongs to 18:00 06-10-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoa Nho Limousine
Instant booking
Hoa Nho Limousine
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:00
• Tam Quan
11h40m
05:40
• Cầu vượt Tân Thới Hiệp
*Belongs to 18:00 06-10-2023 Binh Dinh - Sai Gon (VIP) trip
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine 22 Phòng Đôi
20:00
• An Nhon Bus Station
12h10m
08:10
• Linh Xuan Overpass
Thuận Tâm
Thuận Tâm
Giường nằm 41 chỗ
17:40
• Quy Nhon Coach Station
11h50m
05:30
• Linh Xuan overpass
*Belongs to 14:00 06-10-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Khang
Hoàng Khang
Giường nằm 36 chỗ
15:00
• Binh Dinh Office
15h55m
06:55
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 15:00 06-10-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Bình Minh Tải
Bình Minh Tải
Limousine 22 Phòng Đơn
15:30
• Tay Son Ticket Office
15h20m
06:50
• An Suong Bus Station
*Belongs to 18:00 06-10-2023 Ben xe Quy Nhon - Ben xe An Suong trip
Đình Nhân
Đình Nhân
Limousine 32 Phòng (WC)
16:00
• Binh Dinh (along 1A National Route)
11h40m
03:40
• An Sương Office
*Belongs to 08:30 06-10-2023 Da Nang - Sai Gon (34P VIP) trip
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Giường nằm 41 chỗ
18:31
• Quy Nhon Coach Station
11h50m
06:21
• Nga 4 Ga Bus Staton
No prepayment required
Hưng Thịnh
Instant booking
Hưng Thịnh
Limousine 34 Phòng Đơn
18:30
• Quy Nhon Coach Station
10h50m
05:20
• Linh Xuan Ward
*Belongs to 14:00 06-10-2023 Quang Ngai - Ho Chi Minh trip
Mười Phượng
Mười Phượng
Giường nằm 36 chỗ
15:00
• Phu My Bus Stop
13h10m
04:10
• Parking lot 39
Ngàn Hà (Bình Định)
Instant booking
Ngàn Hà (Bình Định)
Giường nằm 44 chỗ
16:00
• Binh Dinh Office
12h45m
04:45
• Sai Gon Office
No prepayment required
Hoàng Khoa (Hà Nội)
Hoàng Khoa (Hà Nội)
Giường nằm 46 chỗ
11:30
• Binh Dinh (along 1A National Route)
16h30m
04:00
• The East Station
Quỳnh Nhật
Limousine 24 phòng
15:10
• Binh Dinh (along 1A National Route)
13h20m
04:30
• An Suong Bus Station
Minh Đức
Minh Đức
Limousine 32 phòng
16:30
• Phu Tai Three-way crossroad
12h30m
05:00
• New Mien Dong Bus Station
Minh Đức (Huế)
Minh Đức (Huế)
Limousine 32 phòng
16:30
• Phu Tai Three-way crossroad
12h30m
05:00
• New Mien Dong Bus Station
Phi Long (Mậu Hường)
Phi Long (Mậu Hường)
Giường nằm 40 chỗ
16:40
• Binh Dinh (along 1A National Route)
13h20m
06:00
• Nga Tu Ga station
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
18:30
• Binh Dinh Province
12h5m
06:35
• An Suong Bus Station
*Belongs to 15:00 06-10-2023 Quang Ngai - An Suong trip
No prepayment required
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Binh Dinh (along 1A National Route)
15h42m
22:42
• Bến xe Miền Đông
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Tam Quan Train Station
14h5m
08:26
• An Suong Market
Hoàng Long Hải Vân
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
• Phu Tai crossroads
12h
01:00
• 3rd Gate Mien Dong Bus Station
Hưng Thành (Bình Định)
Phòng nằm 34 chỗ
• Hoai Nhon Office
13h
11:00
• Parking lot 39
Lượng Triều
Lượng Triều
Giường nằm 44 chỗ
14:50
• Phu Tai Three-way crossroad
12h
02:50
• An Suong 4-Crossroads
Nhật Cường (Hải Phòng)
Instant booking
Nhật Cường (Hải Phòng)
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Binh Dinh inter-provincial bus station
13h
18:00
• An Suong Bus Station
*Belongs to 03:00 05-10-2023 Hai Phong - Sai Gon trip
Phi Long (Hùng Thảo)
Phi Long (Hùng Thảo)
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Phu Tai Three-way crossroad
13h20m
06:35
• Nga Tu Ga station
Thiên Lộc
Thiên Lộc
Giường nằm 44 chỗ
15:00
• Binh Dinh (along 1A National Route)
10h30m
01:30
• Binh Phuoc Crossroads
Trung Hòa
Trung Hòa
Giường nằm 44 chỗ
16:00
• Quy Nhon Coach Station
13h40m
05:40
• VP Sài Gòn
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
• Binh Dinh (along 1A National Route)
13h10m
06:30
• An Suong Bus Station