loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Duong to Cu Jut - Dak Nong

: 48 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
08:15
• Cổng chào Bình Dương
7h5m
15:20
• Cư Jut QL14
*Belongs to 07:30 13-02-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
08:40
• AEON Mall Bình Dương
6h40m
15:20
• Cư Jut QL14
*Belongs to 07:30 13-02-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
17:15
• Tân Uyên
7h12m
00:27
• Cư Jut
*Belongs to 16:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Cổng Xanh Bình Dương
6h27m
00:27
• Cư Jut
*Belongs to 16:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:20
• Phú Giáo
6h7m
00:27
• Cư Jut
*Belongs to 16:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
Thuận Hiếu
Instant booking
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
18:40
• Cổng Chào Bình Dương
8h12m
02:52
• Quốc Lộ 14 Cư Jut
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Bình Dương
5h42m
00:27
• Cư Jut
*Belongs to 16:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong Moi - KBang trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:30
• Cổng chào Bình Dương
6h
01:30
• Cư Jut QL14
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Quỳnh Anh (Đắk Nông)
Instant booking
Quỳnh Anh (Đắk Nông)
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• AEON MALL Bình Dương
5h30m
01:00
• Phòng vé Cư Jut
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Sai Gon - Dak Nong trip
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:45
• AEON Mall Bình Dương
5h45m
01:30
• Cư Jut QL14
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cổng chào Bình Dương
7h5m
02:50
• Cư Jut QL14
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
19:45
• Cổng Chào Bình Dương
6h30m
02:15
• Cư Jut
*Belongs to 18:15 13-02-2023 Sai Gon - Buon Ho trip
Cường Ny
Instant booking
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
20:00
• Cổng Chào Bình Dương
7h10m
03:10
• Bến xe huyện Cư Jút
*Belongs to 19:30 13-02-2023 Sai Gon - Ea H'Leo (Limo) trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Giường nằm 44 chỗ
20:10
• AEON Mall Bình Dương
6h40m
02:50
• Cư Jut QL14
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:15
• Cổng Chào Bình Dương
6h30m
02:45
• Cư Jut
*Belongs to 18:45 13-02-2023 Sai Gon - Buon Ho trip
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:30
• Mỹ Phước 1 2 3 4
5h
01:30
• Cư Jut QL14
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Thư Kỳ
Instant booking
Thư Kỳ
Xe giường nằm 36 chỗ
20:30
• Vòng Xoay Gò Đậu
6h45m
03:15
• Văn Phòng Ngã 3 Đắk Mâm
*Belongs to 19:30 13-02-2023 Sai Gon - Dak Mil - Cu Jut trip
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:45
• Thị xã Bến Cát QL13
4h45m
01:30
• Cư Jut QL14
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Loan Sáng
Instant booking
Loan Sáng
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:00
• Cổng chào huyện Bàu Bàng QL13
4h30m
01:30
• Cư Jut QL14
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Sai Gon - Eakar (Limousine) trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• N3 Tân Ba
7h
04:30
• Cư Jút
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Vung Tau - N4 Cho Tam Giang trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Hội Nghĩa
6h30m
04:30
• Cư Jút
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Vung Tau - N4 Cho Tam Giang trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Tân Uyên
6h
04:30
• Cư Jút
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Vung Tau - N4 Cho Tam Giang trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Cổng Xanh
5h30m
04:30
• Cư Jút
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Vung Tau - N4 Cho Tam Giang trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• PHÚ GIÁO
5h
04:30
• Cư Jút
*Belongs to 18:30 13-02-2023 Vung Tau - N4 Cho Tam Giang trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:45
• Cổng Chào Bình Dương
9h10m
03:55
• VP Cư Jút
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Vung Tau - Dong Nai - Sai Gon - Cu Jut trip
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
18:45
• Cổng Chào Bình Dương
8h12m
02:57
• Quốc Lộ 14 Cư Jut
*Belongs to 18:05 13-02-2023 Sai Gon - Dak Lak trip
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Cổng Chào Bình Dương
8h12m
02:42
• Quốc Lộ 14 - Cư Jut
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
18:50
• Cổng Chào Bình Dương
7h30m
02:20
• Cư Jut
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 38 chỗ VIP
19:00
• Cổng Chào Bình Dương
7h30m
02:30
• Cư Jut
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
19:00
• Cổng Chào Bình Dương
7h30m
02:30
• Cư Jut