loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Phuoc to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Phuoc to Sai Gon

: 475 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thảo Lan
Instant booking
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
00:30
• Ngã tư Đồng Xoài
2h30m
03:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 18:30 03-02-2023 Dak Lak - Sai Gon trip
Thảo Lan
Instant booking
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
00:30
• Ngã tư Đồng Xoài
2h
02:30
• Bến xe Ngã Tư Ga
*Belongs to 18:30 03-02-2023 Dak Lak - Sai Gon trip
Thảo Lan
Instant booking
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
01:30
• Ngã tư Đồng Xoài
2h
03:30
• Bến xe Ngã Tư Ga
*Belongs to 19:30 03-02-2023 Dak Lak - Sai Gon trip
Thảo Lan
Instant booking
Thảo Lan
Giường nằm 41 chỗ
01:30
• Ngã tư Đồng Xoài
2h30m
04:00
• VP Sài Gòn
*Belongs to 19:30 03-02-2023 Dak Lak - Sai Gon trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
02:00
• Vp. Đắk Ơ
5h
07:00
• Vp. Quận 5
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
02:00
• Vp. Đắk Ơ
4h40m
06:40
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 02:00 04-02-2023 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
02:00
• Vp. Đắk Ơ
4h15m
06:15
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 02:00 04-02-2023 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:00
• Vp. Đồng Xoài
3h15m
06:15
• Vp. Quận 5
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:00
• Vp. Phước Long
4h30m
07:30
• Vp. Quận 5
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h50m
06:50
• Vp. Quận 5
Việt Vân
Instant booking
Việt Vân
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• Chơn Thành
3h
06:00
• Quận 10
No prepayment required
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:00
• Vp. Phước Long
3h15m
06:15
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 02:00 04-02-2023 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:00
• Vp. Phước Long
3h45m
06:45
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:00
• Vp. Phước Long
4h
07:00
• Vp. Quận 5
*Belongs to 02:00 04-02-2023 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h
06:00
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:00
• Vp. Đồng Xoài
2h55m
05:55
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Dong Xoai - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:00
• Vp. Phước Long
3h40m
06:40
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 02:00 04-02-2023 Dak O - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h25m
06:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:00
• Vp. Phước Long
4h10m
07:10
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
03:00
• Vp. Đồng Xoài
2h30m
05:30
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Dong Xoai - Ho Chi Minh trip
Việt Vân
Instant booking
Việt Vân
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• Chơn Thành
2h45m
05:45
• Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Chon Thanh - Sai Gon trip
No prepayment required
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:20
• Bến xe Bình Long
2h40m
06:00
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:20
• Bến xe Bình Long
3h30m
06:50
• Vp. Quận 5
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
03:20
• Bến xe Bình Long
3h5m
06:25
• B17, B18 Ga Quốc Nội - Sân bay Tân Sơn Nhất
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
04:00
• Vp. Đồng Xoài
3h15m
07:15
• Vp. Quận 5
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
04:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h50m
07:50
• Vp. Quận 5
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
04:00
• Vp. Phước Long
4h30m
08:30
• Vp. Quận 5
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
04:00
• Bến xe Lộc Ninh
3h
07:00
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 04:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
04:00
• Vp. Phước Long
3h45m
07:45
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 04:00 04-02-2023 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Instant booking
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
04:00
• Bến xe Chơn Thành
2h
06:00
• Vp. Quốc Lộ 13
*Belongs to 03:00 04-02-2023 Loc Ninh - Ho Chi Minh trip