loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Phuoc to Thuan An - Binh Duong

: 10 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
05:00
• BX Phước Long
3h15m
08:15
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Binh Phuoc - Sai Gon trip
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
06:15
• Ngã tư Đồng Xoài
2h
08:15
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Binh Phuoc - Sai Gon trip
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
07:00
• BX Phước Long
3h15m
10:15
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Binh Phuoc - Sai Gon trip
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
08:15
• Ngã tư Đồng Xoài
2h
10:15
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Binh Phuoc - Sai Gon trip
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
13:00
• BX Phước Long
3h15m
16:15
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 13:00 12-02-2023 Binh Phuoc - Sai Gon trip
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
14:15
• Ngã tư Đồng Xoài
2h
16:15
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 13:00 12-02-2023 Binh Phuoc - Sai Gon trip
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
00:35
• Ngã tư Đồng Xoài
2h
02:35
• Cổng Chào Bình Dương
Gia Võ
Gia Võ
Giường nằm 44 chỗ
22:15
• Trạm dừng nghỉ Bù Đăng
3h
01:15
• AEON MAll Bình Dương Canary
Gia Võ
Gia Võ
Giường nằm 44 chỗ
23:25
• Ngã tư Đồng Xoài
1h50m
01:15
• AEON MAll Bình Dương Canary
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
23:35
• Trạm Dừng Bù Đăng
3h
02:35
• Cổng Chào Bình Dương