loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Chu Se - Gia Lai to Binh Duong

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Chư Sê
9h45m
15:00
• Hội Nghĩa
*Belongs to 05:00 11-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Chư Sê
9h15m
14:30
• Tân Uyên
*Belongs to 05:00 11-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Chư Sê
8h45m
14:00
• Cổng Xanh
*Belongs to 05:00 11-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Chư Sê
8h
13:15
• PHÚ GIÁO
*Belongs to 05:00 11-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Instant booking
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Chư Sê
10h15m
15:30
• N3 Tân Ba
*Belongs to 05:00 11-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:10
• Chợ Phú Quang
9h45m
03:55
• AEON MALL Bình Dương
*Belongs to 17:30 11-02-2023 Gia Lai - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:40
• Chư Sê
9h
03:40
• Ngã 3 Cổng Xanh
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:40
• Chư Sê
9h40m
04:20
• Trạm Xăng Dầu Huy Hồng
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:40
• Chư Sê
9h50m
04:30
• AEON Bình Dương
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Instant booking
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:40
• Chợ Phú Quang
9h45m
04:25
• AEON MALL Bình Dương
*Belongs to 18:00 11-02-2023 Gia Lai - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Hoàng Thuỷ
Instant booking
Hoàng Thuỷ
Limousine 34 Giường VIP
19:00
• Bến xe Chư Sê
10h30m
05:30
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 18:20 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:03
• Chư Sê
10h37m
05:40
• Tân Uyên
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:03
• Chư Sê
9h52m
04:55
• Cổng Xanh Bình Dương
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:03
• Chư Sê
9h32m
04:35
• Phú Giáo
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:03
• Chư Sê
9h7m
04:10
• Bình Dương
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:10
• Chư Sê
9h50m
05:00
• AEON Bình Dương
*Belongs to 16:00 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:10
• Chư Sê
9h40m
04:50
• Trạm Xăng Dầu Huy Hồng
*Belongs to 16:00 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:10
• Chư Sê
9h
04:10
• Ngã 3 Cổng Xanh
*Belongs to 16:00 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
Vương Tấn Dũng
Instant booking
Vương Tấn Dũng
Limousine 36 chỗ
19:30
• Bến xe Chư Sê
8h30m
04:00
• AEON MALL Bình Dương
*Belongs to 15:00 11-02-2023 KBang - Sai Gon trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• VP Chư Sê
9h45m
05:45
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 18:50 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
20:05
• VP Chư Sê
9h45m
05:50
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 18:55 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
20:10
• VP Chư Sê
9h45m
05:55
• Cổng Chào Bình Dương
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Gia Lai - Sai Gon trip
No prepayment required
Sơn Tuyền (Hoàng Linh)
Sơn Tuyền (Hoàng Linh)
Limousine giường phòng 32 chỗ
17:15
• Bến xe Chư Sê
9h15m
02:30
• Ngã 4 Hội Nghĩa
*Belongs to 15:00 11-02-2023 Gia Lai - Nhon Trach trip
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
• Bến xe Chư Sê
12h30m
05:30
• Cổng Chào Bình Dương
Quốc Phát
Quốc Phát
Limousine 34 giường
17:30
• VP Chư Sê
9h50m
03:20
• AEON MAll Bình Dương Canary
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
18:45
• Bến xe Chư Sê
10h30m
05:15
• Cổng Chào Bình Dương
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 38 chỗ VIP
19:05
• Bến xe Chư Sê
10h30m
05:35
• Cổng Chào Bình Dương
Đức Đạt
Đức Đạt
Limousine giường nằm 34 chỗ
19:42
• Chư Sê
9h10m
04:52
• AEON MAll Bình Dương Canary