loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Da Nang to Thanh Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Da Nang to Thanh Hoa

: 44 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 04/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tuấn Thành
Instant booking
Tuấn Thành
Giường nằm 46 chỗ
16:45
• Da nang Bus Station
11h15m
04:00
• Bến xe phía nam Thanh Hóa
*Belongs to 16:45 14-06-2023 Da Nang - Cam Thuy trip
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Giường nằm 46 chỗ
15:45
• Da nang Bus Station
11h35m
03:20
• Thanh Hoa
*Belongs to 15:45 14-06-2023 Da Nang - Hai Phong trip
No prepayment required
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
07:20
• Da Nang (along 1A national route)
12h45m
20:05
• Thanh Hoa Big C
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:05
• Da Nang Office
9h
04:05
• BigC Thanh Hóa
*Belongs to 19:05 14-06-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
14:00
• Da Nang Office
13h35m
03:35
• Big C Thanh Hoa
*Belongs to 17:00 14-06-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
• Da Nang (along 1A national route)
12h15m
02:15
• Thanh Hoa (along National Route)
Thọ Mười
Thọ Mười
Giường nằm 40 chỗ
03:50
• Tuy Loan Cross-Road
11h20m
15:10
• Tho Xuan Bus Station
Dương Vũ
Dương Vũ
Giường nằm 44 chỗ
14:15
• Da Nang city Central Bus Station
10h15m
00:30
• Thanh Hoa 1A Highway
*Belongs to 14:15 14-06-2023 Da Nang - Hai Phong trip
No prepayment required
Phú Mỹ Hạnh
Phú Mỹ Hạnh
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• Da Nang Office
11h
04:00
• 888 Restaurant - Quang Xuong
*Belongs to 17:00 14-06-2023 Quang Nam - Ha Noi trip
No prepayment required
A Ba
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
• Da Nang (along 1A national route)
10h45m
00:19
• Thanh Hoa Big C
Tú Tạc
Instant booking
Tú Tạc
Giường nằm 43 chỗ
17:45
• Da Nang Central Bus Station
11h30m
05:15
• Southern Thanh Hoa Bus Station
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
• Da Nang City
12h25m
14:16
• Thanh Hoa
Văn Thông
Văn Thông
Giường nằm 44 chỗ
19:40
• Tuy Loan Crossroads (Da Nang)
11h35m
07:15
• Thanh Hoa (along National Route)
Kim Chi 265
Kim Chi 265
Limousine giường nằm 34 chỗ
19:45
• Da Nang Office
9h30m
05:15
• Big C Thanh Hoa
*Belongs to 19:45 14-06-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Hoàng Long Hải Vân
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
• Da Nang - Tuy Loan Fork
12h
22:00
• BigC Thanh Hoa
Hoàng Long TN
Hoàng Long TN
Giường nằm 40 chỗ
• Da Nang (along 1A national route)
10h30m
23:45
• Thanh Hoa (along National Route)
Tuấn Trinh
Instant booking
Tuấn Trinh
Limousine 32 giường phòng
21:00
• Da nang Bus Station
7h30m
04:30
• Big C Thanh Hoa
*Belongs to 21:00 14-06-2023 Da Nang - Ha Noi trip
No prepayment required