loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Dak Nong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Buôn Ma Thuột (173)
 • Cư M`gar (36)
 • Buôn Hồ (28)
 • Cư Kuin (22)
 • Ea H`leo (9)
 • Krông Năng (2)
 • Lắk (2)
 • Krông Bông (1)
Drop-off point
 • Gia Nghĩa (60)
 • Đăk Mil (48)
 • Đăk Song (23)
 • Đăk R`Lấp (17)
 • Cư Jút (4)
 • Đăk Glong (2)
 • Krông Nô (1)
Types of seat
Rating
& up (70)
& up (72)

Find the cheapest bus tickets from Dak Lak to Dak Nong

: 160 trips
Sort by:
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
11:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
12:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
09:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
10:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
18:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
19:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
16:01
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
2h
18:01
• Văn Phòng Gia Nghĩa
180,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
13:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
2h
15:00
• Văn Phòng Gia Nghĩa
180,000VND
7 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
05:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
2h
07:00
• Văn Phòng Gia Nghĩa
180,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
07:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
08:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
10 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
17:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
18:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
16:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
17:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
13:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
14:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left

Rate your ticket searching experiences

Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
08:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
2h
10:00
• Văn Phòng Gia Nghĩa
180,000VND
9 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
10:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
11:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
15:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
16:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
14:00
• Văn Phòng Buôn Ma Thuột
1h
15:00
• Văn Phòng Đak Mil
120,000VND
11 seats left
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
10:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
12:00
• Văn Phòng Đak Mil
170,000VND
11 seats left
*Belongs to 11:00 28-01-2023 Buon Ma Thuot - Dak Mil trip
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
16:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
18:00
• Văn Phòng Đak Mil
170,000VND
11 seats left
*Belongs to 17:00 28-01-2023 Buon Ma Thuot - Dak Mil trip
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
15:31
• Sân bay Buôn Ma Thuột
2h30m
18:01
• Văn Phòng Gia Nghĩa
230,000VND
11 seats left
*Belongs to 16:01 28-01-2023 Buon Ma Thuot - Gia Nghia trip
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
06:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
08:00
• Văn Phòng Đak Mil
170,000VND
10 seats left
*Belongs to 07:00 28-01-2023 Buon Ma Thuot - Dak Mil trip
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
04:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
2h30m
07:00
• Văn Phòng Gia Nghĩa
230,000VND
11 seats left
*Belongs to 05:00 28-01-2023 Buon Ma Thuot - Gia Nghia trip
Hoàng Kim - Đắk Nông
Instant booking
Hoàng Kim - Đắk Nông
Limousine 11 chỗ
08:30
• Sân bay Buôn Ma Thuột
1h30m
10:00
• Văn Phòng Đak Mil
170,000VND
11 seats left
*Belongs to 09:00 28-01-2023 Buon Ma Thuot - Dak Mil trip