loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Lak to Dak Nong > Bus ticket from Dak Lak to Dak R'Lap
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dak Lak to Dak R'Lap - Dak Nong

: 34 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Quốc Đạt
Quốc Đạt
Giường nằm 44 chỗ
01:15
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
3h30m
04:45
• Bến xe Kiến Đức
Quốc Đạt
Quốc Đạt
Giường nằm 41 chỗ
03:00
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
3h30m
06:30
• Bến xe Kiến Đức
Trần Hùng
Limousine 9 chỗ
05:00
• Sân bay Buôn Ma Thuột
2h50m
07:50
• Kiến Đức
Trung Hiếu (Đắk Lắk)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Bến xe Krông Năng
4h
10:00
• Bến xe khách huyện Đắk Rlấp
Hoàng Hưng (Buôn Ma Thuột)
Ghế ngồi 35 chỗ
• Buôn Ma Thuột
4h
16:00
• VP Đak Sin
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bông Krang - QL 27
4h30m
22:30
• Đắk Nông QL14
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
18:10
• Yang Tao - Quốc Lộ 27
4h20m
22:30
• Đắk Nông QL14
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
18:15
• Yang Reh - Quốc Lộ 27
4h15m
22:30
• Đắk Nông QL14
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
18:20
• Đông Sơn (Cư Kuin)
4h10m
22:30
• Đắk Nông QL14
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Văn phòng Giang Sơn
4h
22:30
• Đắk Nông QL14
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Ea H`leo
5h15m
00:25
• Chợ Kiến Đức
Dung Nghĩa
Limousine 24 phòng
19:00
• VP Buôn Ma Thuột
3h30m
22:30
• Bến xe Kiến Đức
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
19:20
• Kim Châu (Cư Kuin)
3h10m
22:30
• Đắk Nông QL14
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
19:30
• Bến xe Ea H`leo
5h15m
00:45
• Chợ Kiến Đức
Dung Nghĩa
Limousine 24 phòng
19:30
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
3h
22:30
• Bến xe Kiến Đức
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
19:45
• Bến xe Ea H`leo
5h30m
01:15
• Quảng Tín
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
19:45
• Bến xe Ea H`leo
5h
00:45
• Kiến Đức
Nguyên Dịu
Nguyên Dịu
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Tp. Buôn Ma Thuột
2h30m
22:30
• Đắk Nông QL14
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
20:00
• Bến xe Ea H`leo
5h30m
01:30
• Quảng Tín
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
20:00
• Bến xe Ea H`leo
5h
01:00
• Kiến Đức
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm 44 chỗ
• Bến xe Buôn Hồ
4h15m
00:25
• Chợ Kiến Đức
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
20:30
• Bến xe Buôn Hồ
4h15m
00:45
• Chợ Kiến Đức
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm 44 chỗ
• Ngã ba Duy Hoà
3h15m
00:25
• Chợ Kiến Đức
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
21:15
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
4h
01:15
• Quảng Tín
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
21:15
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
3h30m
00:45
• Kiến Đức
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
21:30
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
3h30m
01:00
• Kiến Đức
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
21:30
• Bến xe phía nam Buôn Mê Thuột
4h
01:30
• Quảng Tín
Cường Ny
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
21:30
• Ngã ba Duy Hoà
3h15m
00:45
• Chợ Kiến Đức