loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dak Nong to Sai Gon > Bus ticket from Dak Song to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dak Song - Dak Nong to Sai Gon

: 32 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

An Phát
Instant booking
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
00:13
• Đăk Song
6h12m
06:25
• Bến xe Miền Đông Mới
*Belongs to 15:30 11-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:40
• QL 14 - Đắk Song
7h15m
03:55
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 15:00 12-02-2023 Krong Buk - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:45
• QL 14 - Đắk Song
7h15m
04:00
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 15:00 12-02-2023 Krong Nang - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Thư Kỳ
Instant booking
Thư Kỳ
Xe giường nằm 36 chỗ
21:00
• Quốc Lộ 14, Đăk Song
6h25m
03:25
• B16, Dãy 4 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Cu Jut - Dak Mil - Sai Gon trip
Thư Kỳ
Instant booking
Thư Kỳ
Limousine 34 chỗ
21:30
• Quốc Lộ 14, Đăk Song
6h25m
03:55
• B16, Dãy 4 - Bến xe Miền Đông
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Krong No - Dak Mil - Sai Gon trip
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
21:40
• QL 14 - Đắk Song
5h40m
03:20
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Buon Ho - Sai Gon trip
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Giường nằm 44 chỗ
21:40
• QL 14 - Đắk Song
6h40m
04:20
• VP Anh Thư HCM
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Buon Ho - Sai Gon trip
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
22:15
• QL 14 - Đắk Song
7h15m
05:30
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 20:00 12-02-2023 Dak Mil - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
22:15
• QL 14 - Đắk Song
7h15m
05:30
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Cu Jut - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:25
• QL 14 - Đắk Song
5h40m
04:05
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 18:45 12-02-2023 Buon Ho - Sai Gon trip
Anh Thư (Buôn Hồ)
Instant booking
Anh Thư (Buôn Hồ)
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:25
• QL 14 - Đắk Song
6h40m
05:05
• VP Anh Thư HCM
*Belongs to 18:45 12-02-2023 Buon Ho - Sai Gon trip
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
23:00
• QL 14 - Đắk Song
7h15m
06:15
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Buon Ho - Buon Ma Thuot - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Instant booking
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
23:05
• QL 14 - Đắk Song
7h15m
06:20
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 20:00 12-02-2023 Krong No - Sai Gon - Dong Nai - Vung Tau trip
No prepayment required
Cường Ny
Instant booking
Cường Ny
Giường nằm VIP 22 chỗ
23:25
• Chợ Đăk Song
6h20m
05:45
• Bến xe Miền Đông
*Belongs to 19:30 12-02-2023 Ea H`Leo - Sai Gon (Limo) trip
No prepayment required
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
08:00
• QL 14 - Đắk Song
5h30m
13:30
• VP Sài Gòn
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
08:00
• Chợ Đắk Song
5h30m
13:30
• VP Sài Gòn
Gia Võ
Gia Võ
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Chợ Thuận Hà
7h20m
02:20
• Bãi xe Nhật Tảo
Gia Võ
Gia Võ
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Ngã ba Thuận Hạnh
6h50m
01:50
• Bến xe Miền Đông
Gia Võ
Gia Võ
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Chợ Thuận Hà
6h50m
01:50
• Bến xe Miền Đông
Gia Võ
Gia Võ
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Ngã ba Thuận Hạnh
7h20m
02:20
• Bãi xe Nhật Tảo
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Đắk Nông (Dọc QL14)
7h
02:00
• Ngã 4 Hóc Môn (QL22)
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Đắk Nông (Dọc QL14)
6h30m
01:30
• Tân Quy
Cường Giáp
Cường Giáp
Giường nằm 46 chỗ
20:15
• QL 14 - Đắk Song
6h25m
02:40
• Bến xe Miền Đông - Quầy 11
Hoàng Sơn (Đắk Nông)
Giường nằm 44 chỗ
20:25
• Ngã ba đồn 8
5h30m
01:55
• Bến xe Miền Đông
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:50
• Chợ Đắk Song
6h30m
03:20
• VP Sài Gòn
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
22:38
• Quốc Lộ 14 - Đak Song
6h27m
05:05
• Ngã 4 An Sương
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
22:38
• Quốc Lộ 14 - Đak Song
6h47m
05:25
• Văn Phòng Sài Gòn
Đức Minh
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
23:18
• Quốc lộ 14 Đăk Song
7h2m
06:20
• VP Sài Gòn
Đức Minh
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
23:18
• Quốc lộ 14 Đăk Song
6h37m
05:55
• Bến xe An Sương
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
23:33
• Quốc Lộ 14 Đắk Song
6h37m
06:10
• 664 Cộng Hòa