loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon > Bus ticket from Dien Khanh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dien Khanh - Khanh Hoa to Sai Gon

: 40 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Giường nằm 40 chỗ (WC)
19:36
• Da Lat New Crossroad
8h22m
03:58
• Pham Ngu Lao Office
*Belongs to 18:01 09-02-2023 Van Gia - Nha Trang - Sai Gon trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Giường nằm 40 chỗ (WC)
19:38
• Thanh Three-way Crossroad
8h20m
03:58
• Pham Ngu Lao Office
*Belongs to 18:01 09-02-2023 Van Gia - Nha Trang - Sai Gon trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
19:45
• Da Lat New Crossroad
8h22m
04:07
• Pham Ngu Lao Office
*Belongs to 18:10 09-02-2023 Van Gia - Nha Trang - Sai Gon trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
19:46
• Da Lat New Crossroad
8h22m
04:08
• Pham Ngu Lao Office
*Belongs to 18:11 09-02-2023 Van Gia - Nha Trang - Sai Gon trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
19:47
• Thanh Three-way Crossroad
8h20m
04:07
• Pham Ngu Lao Office
*Belongs to 18:10 09-02-2023 Van Gia - Nha Trang - Sai Gon trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
19:48
• Thanh Three-way Crossroad
8h20m
04:08
• Pham Ngu Lao Office
*Belongs to 18:11 09-02-2023 Van Gia - Nha Trang - Sai Gon trip
Chơn Mỹ
Chơn Mỹ
Limousine giường nằm 32 chỗ
21:30
• Ba Thanh crossroads
8h30m
06:00
• Tan Binh Office
*Belongs to 13:30 09-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Chơn Mỹ
Chơn Mỹ
Limousine giường nằm 32 chỗ
21:30
• Ba Thanh crossroads
8h
05:30
• COMECO gas station No. 11 (Gate 1 Mien Dong Bus Station)
*Belongs to 13:30 09-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:21
• Ba Thanh crossroads
8h5m
08:26
• Tan Phu District Station
Xe Nhà
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:20
• Thanh Three-way Crossroad
8h20m
04:40
• Pham Ngu Lao Office
Xe Nhà
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
20:20
• Thanh Three-way Crossroad
8h20m
04:40
• 23/9 Park Bus Station
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:30
• Thanh Three-way Crossroad
8h40m
05:10
• Mien Tay Bus Station
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:30
• Thanh Three-way Crossroad
8h
04:30
• Binh Phuoc Crossroads
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:30
• Thanh Three-way Crossroad
8h20m
04:50
• An Suong Intersection
Thành Ban
Thành Ban
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:30
• Thanh Three-way Crossroad
7h
03:30
• New Mien Dong Bus Station
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Limousine Giường Phòng 22 Chỗ
21:16
• Ba Thanh crossroads
9h
06:16
• New Mien Dong Bus Station
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:50
• Ba Thanh crossroads
8h5m
06:55
• Tan Phu District Station
Hà Linh
Hà Linh
Limousine 34 chỗ (rèm)
18:30
• VP Diên Khánh
9h45m
04:15
• An Suong
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Khanh Hoa - Hau Giang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
10h
06:30
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
10h30m
07:00
• District 5 Office
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
10h20m
06:50
• Bình Thạnh Office
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
8h40m
05:10
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
8h20m
04:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
9h
05:30
• Binh Phuoc Four-way Crossroads
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
No prepayment required
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
20:30
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
8h50m
05:20
• Binh Phuoc Four-way Crossroads
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 41 chỗ
21:15
• Ba Thanh crossroads
9h
06:15
• An Suong Bus Station
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 41 chỗ
21:15
• Ba Thanh crossroads
7h30m
04:45
• Chành xe Thành Công (Gần BXMĐ)
*Belongs to 15:00 09-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon trip
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Petrolimex - Petroleum Store No. 11
10h45m
22:45
• An Suong Intersection
*Belongs to 10:00 09-02-2023 Van Gia - Kien Giang trip
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Thanh Three-way Crossroad
8h40m
06:30
• An Suong Bus Station
Cúc Tư
Cúc Tư
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:00
• Thanh Three-way Crossroad
8h
06:00
• New Mien Dong Bus Station