loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Binh Dinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Bus Operator's confirmation is immediateBus operator ensures preventative measures, such as car cleaning & disinfecting, hand sanitizer, ...
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Xuân Lộc (70)
 • Trảng Bom (57)
 • Long Khánh (42)
 • Thống Nhất (28)
 • Biên Hòa (7)
Drop-off point
 • Hoài Nhơn (100)
 • Phù Mỹ (50)
 • Quy Nhơn (36)
 • Hoài Ân (35)
 • Phù Cát (35)
 • An Nhơn (25)
 • Tuy Phước (20)
Types of seat
Rating
& up (35)

Find the cheapest bus tickets from Dong Nai to Binh Dinh

: 36 trips
Sort by:
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:50
• Cây xăng Saigon Petro Bến xe Long Khánh
11h10m
08:00
• Ngã 4 An Lão
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:12
• Trang Bom Post Office
11h58m
08:10
• Tang Bat Ho Town Office
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:40
• Gate 11
12h20m
08:00
• Ngã 4 An Lão
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:35
• Dau Giay Crossroads
10h5m
06:40
• Coop Mart An Nhon
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:50
• Cây xăng Saigon Petro Bến xe Long Khánh
9h40m
06:30
• Dieu Tri Threeways Crossroads
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:20
• Ong Don intersection
9h10m
06:30
• Dieu Tri Threeways Crossroads
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:50
• Cây xăng Saigon Petro Bến xe Long Khánh
10h30m
07:20
• Phu My Bus Stop
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:40
• Gate 11
11h
06:40
• Coop Mart An Nhon
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:40
• Gate 11
10h40m
06:20
• Big C Quy Nhon City
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:12
• Trang Bom Post Office
10h48m
07:00
• Phu Cat bus stop
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:35
• Dau Giay Crossroads
10h25m
07:00
• Phu Cat bus stop
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:50
• Cây xăng Saigon Petro Bến xe Long Khánh
9h50m
06:40
• Coop Mart An Nhon
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:12
• Trang Bom Post Office
10h8m
06:20
• Big C Quy Nhon City
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:35
• Dau Giay Crossroads
10h45m
07:20
• Phu My Bus Stop
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:12
• Trang Bom Post Office
10h28m
06:40
• Coop Mart An Nhon
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:20
• Ong Don intersection
9h40m
07:00
• Phu Cat bus stop
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:35
• Dau Giay Crossroads
9h45m
06:20
• Big C Quy Nhon City
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
21:20
• Ong Don intersection
9h20m
06:40
• Coop Mart An Nhon
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:12
• Trang Bom Post Office
10h18m
06:30
• Dieu Tri Threeways Crossroads
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Tân Dũng Tiếnchuyến xe an toàn covid-19
Instant booking
Tân Dũng Tiến
Limousine giường phòng 22 chỗ
20:12
• Trang Bom Post Office
11h8m
07:20
• Phu My Bus Stop
1,500,000VND
Peak season surcharge is not included
10 available seats
*Belongs to 19:00 29-01-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip