loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Long - Quang Ninh to Ha Noi

: 419 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
3h45m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 31-01-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
03:40
• Ngã Ba Cứu Hỏa
2h20m
06:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
03:55
• Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
2h5m
06:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
04:00
• Bến xe Bãi Cháy .
2h30m
06:30
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
No prepayment required
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:05
• Hạ Long
2h10m
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:05
• Hạ Long
3h10m
07:15
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
04:10
• Cổng chào Tuần Châu
1h50m
06:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
06:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
3h
07:15
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 03:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:35
• Hạ Long
3h10m
07:45
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 03:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:35
• Hạ Long
2h10m
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
04:40
• Ngã Ba Cứu Hỏa
2h20m
07:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
06:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 03:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
04:45
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
3h
07:45
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 03:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
04:55
• Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
2h5m
07:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Hạ Long Travel Limousine
Instant booking
Hạ Long Travel Limousine
Limousine 10 chỗ
05:00
• Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2h30m
07:30
• Văn Phòng Long Biên
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
05:00
• Bến xe Bãi Cháy .
2h30m
07:30
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
05:01
• Bến xe Bãi Cháy .
2h30m
07:31
• Văn Phòng Dương Đình Nghệ
No prepayment required
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:05
• Hạ Long
3h10m
08:15
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:05
• Hạ Long
2h10m
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
05:10
• Cổng chào Tuần Châu
1h50m
07:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
3h
08:15
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:15
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
07:15
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:35
• Hạ Long
3h10m
08:45
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 04:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:35
• Hạ Long
2h10m
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
05:40
• Ngã Ba Cứu Hỏa
2h20m
08:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 05:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:45
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
3h
08:45
• Văn phòng Nguyễn Trãi
*Belongs to 04:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Hoàng Công
Instant booking
Hoàng Công
Ford 16 chỗ
05:45
• Cổng Chào Đảo Tuần Châu
2h
07:45
• Văn phòng Trần Khát Chân
*Belongs to 04:30 01-02-2023 Van Don - Ha Noi (Ford 16 cho) trip
Trung Thành Limousine
Instant booking
Trung Thành Limousine
Limousine 9 chỗ
05:55
• Bãi Cháy - Sảnh Khách Sạn Mường Thanh (gần SunWorld)
2h5m
08:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 05:00 01-02-2023 Van Don - Ha Noi trip
Hạ Long Travel Limousine
Instant booking
Hạ Long Travel Limousine
Limousine 10 chỗ
06:00
• Mitsubishi Bãi Cháy (Cách BX Bãi Cháy 200m)
2h30m
08:30
• Văn Phòng Long Biên