loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Phu Ly - Ha Nam

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lộc Mã Luxury
Huyndai Starex 9 chỗ
• Công Viên Nước Hồ Tây
90h
01:45
• Văn Phòng Hà Nam
Đường Bộ Lý Nhân
Ghế ngồi 35 chỗ
• My Dinh Bus Station
1h20m
18:20
• B?n xe Trung tâm
Lộc Mã Luxury
Huyndai Starex 9 chỗ
• Văn Phòng Hà Nội
90h
12:00
• Văn Phòng Hà Nam
Phúc Khang Châu
Ghế ngồi 16 chỗ
18:00
• Ha Noi Office
1h25m
19:25
• Ha Nam Office
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Noi Bai Airport
1h50m
16:35
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Thang Long Southern Bus Station
1h30m
16:35
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• My Dinh Office
1h
20:00
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:22
• Noi Bai Airport
1h50m
10:12
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• My Dinh Office
1h
16:35
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:42
• Thang Long Southern Bus Station
1h30m
10:12
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:12
• My Dinh Office
1h
10:12
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Viettel Post Đại Xuyên
0h15m
16:35
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
09:57
• Viettel Post Đại Xuyên
0h15m
10:12
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Thang Long Southern Bus Station
1h30m
20:00
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Viettel Post Đại Xuyên
0h15m
20:00
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
0h50m
21:50
• Phu Ly Commune
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
16:50
• Thang Long Southern Bus Station
1h30m
18:20
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
17:20
• My Dinh Office
1h
18:20
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
18:05
• Viettel Post Đại Xuyên
0h15m
18:20
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Hải Bình
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
22:00
• Ngoc Hoi Office
1h
23:00
• Phu Ly city
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
17:37
• Noi Bai Airport
1h50m
19:27
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
17:57
• Thang Long Southern Bus Station
1h30m
19:27
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
18:27
• My Dinh Office
1h
19:27
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
19:12
• Viettel Post Đại Xuyên
0h15m
19:27
• Vườn hoa Phủ Lý ( cạnh Ga Phủ Lý, đối diện Viettel)
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Ngan Ha Hotel
2h30m
20:00
• Phu Ly
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
1h
20:00
• Phu Ly
Hùng Hoa - Thanh Hóa
Hùng Hoa - Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ
• My Dinh Office
1h25m
14:55
• Hà Nam Region's Post Office
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Noi Bai Air Port
2h
11:00
• Phu Ly
Hùng Hoa - Thanh Hóa
Hùng Hoa - Thanh Hóa
Giường nằm 44 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
0h55m
14:55
• Hà Nam Region's Post Office
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Ngan Ha Hotel
1h30m
11:00
• Phu Ly