loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Huế (70)
 • Phú Vang (4)
 • Hương Trà (3)
 • Hương Thủy (2)
Drop-off point
 • Vinh (38)
 • Đô Lương (8)
 • Thanh Chương (6)
 • Cửa Lò (5)
 • Con Cuông (3)
 • Nam Đàn (3)
 • Anh Sơn (2)
 • Diễn Châu (1)
 • Nghi Lộc (1)
 • Tương Dương (1)
 • Yên Thành (1)
Types of seat
Rating
& up (51)
& up (52)
& up (56)
& up (57)

Find the cheapest bus tickets from Hue - Thua Thien-Hue to Nghe An

: 69 trips
Sort by:
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
10:10
• Đường tránh Huế
9h
19:10
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
14 seats left
*Belongs to 08:10 30-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
10:00
• Đường tránh Huế
6h5m
16:05
• Văn phòng Vinh
550,000VND
18 seats left
*Belongs to 08:00 30-01-2023 Da Nang - Vinh (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
10:00
• Đường tránh Huế
9h
19:00
• Bến xe Đô Lương
550,000VND
20 seats left
*Belongs to 08:00 30-01-2023 Da Nang - Do Luong (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
10:00
• Đường tránh Huế
6h35m
16:35
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND
18 seats left
*Belongs to 08:00 30-01-2023 Da Nang - Vinh (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
10:10
• Đường tránh Huế
6h35m
16:45
• Cổng chào Cửa Lò
550,000VND
18 seats left
*Belongs to 08:10 30-01-2023 Da Nang - Vinh (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
10:10
• Đường tránh Huế
6h5m
16:15
• Văn phòng Vinh
550,000VND
18 seats left
*Belongs to 08:10 30-01-2023 Da Nang - Vinh (Limousine) trip
A Ba
Instant booking
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
14:34
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
21:34
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
1,000,000VND
42 seats left
*Belongs to 16:30 29-01-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
16:30
• VP Huế
7h10m
23:40
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
550,000VND
*Belongs to 16:30 30-01-2023 Hue - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
17:00
• VP Huế
7h10m
00:10
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
550,000VND
*Belongs to 17:00 30-01-2023 Hue - Ha Noi trip
Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
18:30
• Bến xe phía Bắc Huế
7h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
600,000VND
*Belongs to 18:30 30-01-2023 Hue - Ha Noi trip

Rate your ticket searching experiences

Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
17:30
• Văn phòng Huế
8h
01:30
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
600,000VND
*Belongs to 18:30 30-01-2023 Hue - Ha Noi trip
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 32 chỗ VIP
22:00
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
10h
08:00
• Bến xe Con Cuông
400,000VND
*Belongs to 17:00 30-01-2023 Quang Ngai - Con Cuong trip
A Ba
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
11:04
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h
18:04
• Nghệ An (dọc quốc lộ 1A)
1,000,000VND
*Belongs to 13:00 29-01-2023 Sai Gon - Ha Noi trip
Thành Hưng (Huế)
Sơ đồ 46 giường
20:15
• Bến xe phía bắc Huế
7h
03:15
• Bến xe Bắc Vinh
150,000VND
Quân Hoàn
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
8h30m
05:30
• Bến xe Dùng
250,000VND
Quang Dũng
Giường nằm 40 chỗ
• 63 Hồ Đắc Di
8h15m
05:45
• Bến xe Bắc Vinh
Not available on VeXeRe
Quân Hoàn
Limousine giường nằm 32 chỗ
13:00
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
8h30m
21:30
• Bến Xe Đô Lương
300,000VND
Quân Hoàn
Limousine giường nằm 32 chỗ
21:30
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
8h30m
06:00
• Bến Xe Đô Lương
300,000VND
Quân Hoàn
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
8h30m
15:30
• Bến xe Dùng
250,000VND
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
• Huế (Dọc Quốc Lộ 1A)
7h30m
23:30
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
1,000,000VND