loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Thua Thien-Hue
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateTrips have shuttle services at some certain pick-up/drop-off pointsBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

First row

Middle rows

Last row

Bus operator
Pick-up point
 • Vinh (42)
 • Cửa Lò (6)
 • Đô Lương (5)
 • Thanh Chương (4)
 • Diễn Châu (3)
 • Hưng Nguyên (2)
 • Nam Đàn (2)
 • Con Cuông (1)
 • Nghi Lộc (1)
 • Tương Dương (1)
 • Yên Thành (1)
Drop-off point
 • Huế (57)
 • Hương Trà (4)
 • Phú Vang (2)
 • Hương Thủy (1)
 • Phong Điền (1)
 • Vịnh Lăng Cô (1)
Types of seat
Rating
& up (41)
& up (47)
& up (50)
& up (51)

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Thua Thien-Hue

: 80 trips
Sort by:
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine 22 Giường VIP
20:55
• Cổng chào Cửa Lò
7h30m
04:25
• Đường tránh Huế
800,000VND
2 seats left
*Belongs to 21:25 01-02-2023 Vinh - Da Nang (Limousine) trip
Hải Hoàng Gia
Instant booking
Hải Hoàng Gia
Limousine 22 Giường VIP
21:25
• Văn phòng Vinh
7h
04:25
• Đường tránh Huế
800,000VND
2 seats left
*Belongs to 21:25 01-02-2023 Vinh - Da Nang (Limousine) trip
Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 44 chỗ
23:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h55m
05:10
• Đường tránh TP Huế
640,000VND
40 seats left
*Belongs to 16:30 01-02-2023 Hai Phong - Da Nang trip
Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
22:00
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
7h
05:00
• Văn phòng Huế
400,000VND
*Belongs to 17:00 01-02-2023 Ha Noi - Hue trip
Sâm Hương
Sâm Hương
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
7h
04:00
• Văn phòng Huế
300,000VND
*Belongs to 17:30 01-02-2023 Thanh Hoa - Hue trip
Camel Travel
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
01:00
• Cầu Bến Thủy 1
7h25m
08:25
• Văn phòng Huế (Nguyễn Sinh Cung)
450,000VND
*Belongs to 19:00 31-01-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
Camel Travel
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
00:00
• Cầu Bến Thủy 1
7h25m
07:25
• Văn phòng Huế (Nguyễn Sinh Cung)
500,000VND
*Belongs to 18:00 31-01-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
Quân Hoàn
Limousine giường nằm 32 chỗ
21:00
• Bến Xe Đô Lương
8h45m
05:45
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
300,000VND
Quân Hoàn
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Dùng
8h30m
03:30
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
250,000VND
Quân Hoàn
Limousine giường nằm 32 chỗ
12:00
• Bến Xe Đô Lương
8h30m
20:30
• Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng
300,000VND

Rate your ticket searching experiences

Thành Hưng (Huế)
Sơ đồ 46 giường
09:15
• Bến xe Bắc Vinh
7h
16:15
• Bến xe phía bắc Huế
150,000VND
Quang Dũng
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Bắc Vinh
8h15m
06:15
• 63 Hồ Đắc Di
Not available on VeXeRe
Sâm Hương
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
22:45
• Nghệ An (Dọc quốc lộ)
7h
05:45
• Văn phòng Huế
400,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Cổng chào Cửa Lò
7h15m
04:00
• Đường tránh Huế
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
21:15
• Văn phòng Vinh
6h45m
04:00
• Đường tránh Huế
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Thị trấn Nam Đàn
8h30m
04:00
• Đường tránh Huế
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
20:15
• Hưng Nguyên
7h45m
04:00
• Đường tránh Huế
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
• Bến xe Dùng
9h15m
04:00
• Đường tránh Huế
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ (mới)
18:15
• Bến xe Đô Lương
9h45m
04:00
• Đường tránh Huế
800,000VND
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Giường nằm 44 chỗ
19:30
• Thị trấn Nam Đàn
8h30m
04:00
• Đường tránh Huế
450,000VND