loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Binh to Ha Noi > Bus ticket from Ninh Binh to Nam Tu Liem
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ninh Binh to Nam Tu Liem - Ha Noi

: 31 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
01:25
• Big C Ninh Bình
2h
03:25
• Mỹ Đình
Tâm Anh Hào
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
02:45
• Big C Ninh Bình
2h
04:45
• Mỹ Đình
Hà Phương Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
• Xã Phú Long
2h25m
15:40
• Bến Xe Mỹ Đình
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Vườn chim Thung Nham
1h40m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Ngã ba Gián Khẩu
1h30m
14:50
• Văn phòng Mỹ Đình
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Chùa Bái Đính
2h15m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Đầm Vân Long
2h5m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Tràng An Cổ
1h55m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Cố đô Hoa Lư
1h50m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Bến thuyền Tràng An
1h45m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Bến thuyền Tam Cốc
1h35m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Nhà thờ đá Phát Diệm
2h25m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
06:55
• Ủy ban nhân dân xã Lai Thành
2h50m
09:45
• Văn phòng Mỹ Đình
Non Nước Ninh Bình
Non Nước Ninh Bình
Fortuner 8 chỗ
• Văn phòng Ninh Bình
1h30m
20:30
• Tòa nhà FLC Complex
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
07:55
• Văn phòng Ninh Bình
1h50m
09:45
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
08:15
• Ngã ba Gián Khẩu
1h30m
09:45
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Ngã ba Gián Khẩu
1h30m
18:20
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Văn phòng Ninh Bình
1h50m
14:50
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
12:55
• Ủy ban nhân dân xã Lai Thành
2h50m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
13:55
• Văn phòng Ninh Bình
1h50m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
14:15
• Ngã ba Gián Khẩu
1h30m
15:45
• Văn phòng Mỹ Đình
Anh Vũ
Ghế ngồi 45 chỗ
14:30
• Kim Đông
1h20m
15:50
• Bến xe Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
• Văn phòng Ninh Bình
1h50m
18:20
• Văn phòng Mỹ Đình
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Thành phố Ninh Bình
2h
03:15
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Thành phố Ninh Bình
2h
02:30
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Thành phố Ninh Bình
2h
14:30
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
11:30
• Thành phố Ninh Bình
2h
13:30
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• Thành phố Ninh Bình
2h
14:00
• Khách sạn Ngân Hà
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
17:30
• Văn phòng Ninh Bình
1h50m
19:20
• Văn phòng Mỹ Đình
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Thiên Trường (Vĩnh Yên)
Ghế ngồi 29 chỗ
17:50
• Ngã ba Gián Khẩu
1h30m
19:20
• Văn phòng Mỹ Đình