loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Dinh to Binh Thuan > Bus ticket from Quy Nhon to Phan Thiet
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quy Nhon - Binh Dinh to Phan Thiet - Binh Thuan

: 18 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
17:01
• Bình Định (dọc QL1A)
7h30m
00:31
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 12:31 12-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
17:45
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
9h
02:45
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 15:00 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
18:00
• Bình Định (dọc QL1A)
8h15m
02:15
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 14:30 12-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (VIP) trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
18:15
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
9h
03:15
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 15:30 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:16
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
9h
03:16
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 15:31 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
20:35
• Bình Định (dọc QL1A)
8h50m
05:25
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Quang Ngai - Sai Gon - Binh Duong (Vip24) trip
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Big C Quy Nhơn
8h
23:30
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 13:30 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
20:00
• Big C Quy Nhơn
8h
04:00
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
20:30
• Big C Quy Nhơn
8h
04:30
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 18:30 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
20:31
• Big C Quy Nhơn
8h
04:31
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 18:31 12-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
No prepayment required
Thanh Nghĩa
Thanh Nghĩa
Giường nằm 46 chỗ
13:35
• Bình Định (dọc QL1A)
9h37m
23:12
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
Tân Tiến
Tân Tiến
Limousine 34 phòng
16:00
• Big C Quy Nhơn
8h30m
00:30
• Phan Thiết, Quốc Lộ 1
Phi Long (Mậu Hường)
Phi Long (Mậu Hường)
Giường nằm 40 chỗ
16:40
• Bình Định (dọc QL1A)
8h50m
01:30
• Vòng xoay Bến Lội
Quỳnh Nhật
Quỳnh Nhật
Limousine 34 phòng
17:10
• Bình Định (dọc QL1A)
8h50m
02:00
• Vòng xoay Bến Lội
Vân Tuyến
Vân Tuyến
Giường nằm 40 chỗ
17:20
• Bình Định (dọc QL1A)
8h30m
01:50
• Phan Thiết (Ngã 3 Phan Thiết)
Rạng Đông Buslines
Rạng Đông Buslines
Limousine 34 phòng
• Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
7h
03:45
• Vòng xoay Bến Lội
Bảo Ngân
Bảo Ngân
Limousine 24 chỗ
20:20
• Bến xe Quy Nhơn
9h
05:20
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bình Định (dọc QL1A)
9h42m
16:42
• Phan Thiết, Quốc Lộ 1