loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lao Cai to Ha Noi > Bus ticket from Sa Pa to San bay Noi Bai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sa Pa - Lao Cai to San bay Noi Bai

: 59 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
06:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
11:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 07:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
07:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
12:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 08:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Eco Sapa Limousine
Instant booking
Eco Sapa Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Văn phòng Sapa
4h30m
12:30
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 08:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
09:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
14:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 10:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
09:20
• Văn phòng Sapa
6h40m
16:00
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 11:00 06-02-2023 Lao Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
10:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
15:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 11:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
10:50
• Văn phòng Sapa
6h40m
17:30
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 12:30 06-02-2023 Lao Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
11:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
16:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 12:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
11:30
• Văn phòng Sapa
5h15m
16:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 13:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
12:45
• Văn phòng Sapa
5h15m
18:00
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 14:15 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
13:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
18:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 14:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
SaPa Explore
Instant booking
SaPa Explore
Cabin 20 buồng
13:30
• Văn Phòng SaPa
5h25m
18:55
• Sân bay Nội Bài
*Belongs to 13:30 06-02-2023 SaPa - Ha Noi trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
13:30
• Văn phòng Sapa
5h15m
18:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 15:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Kadham Bus
Instant booking
Kadham Bus
Limousine 22 Cabin đôi VIP
14:00
• Văn Phòng SaPa
5h
19:00
• (Ga Nội Địa) - Tầng 1, Sảnh E, Cửa đến E1.5 - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:00 06-02-2023 SaPa - Ha Noi trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
14:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
19:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 15:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Instant booking
Phúc Lâm Limousine
Limousine 11 chỗ
14:00
• 139 Thạch Sơn
4h45m
18:45
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
14:30
• Văn phòng Sapa
5h15m
19:45
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Luxury Van Limousine
Instant booking
Luxury Van Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Văn phòng Sapa
4h20m
18:50
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Eco Sapa Limousine
Instant booking
Eco Sapa Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Văn phòng Sapa
4h30m
19:00
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Daily Limousine
Instant booking
Daily Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Văn phòng Sapa
5h20m
19:50
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Phúc Lâm Limousine
Instant booking
Phúc Lâm Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• 139 Thạch Sơn
4h45m
19:15
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Luxury Van Limousine
Instant booking
Luxury Van Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:45
• Văn phòng Sapa
4h20m
19:05
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:45 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Eco Sapa Limousine
Instant booking
Eco Sapa Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:45
• Văn phòng Sapa
4h30m
19:15
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 14:45 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Luxury Van Limousine
Instant booking
Luxury Van Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Văn phòng Sapa
4h20m
19:20
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 15:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Eco Sapa Limousine
Instant booking
Eco Sapa Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• Văn phòng Sapa
4h30m
19:30
• Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài
*Belongs to 15:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
Phúc Lâm Limousine
Instant booking
Phúc Lâm Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:00
• 139 Thạch Sơn
4h45m
19:45
• Sảnh E (tầng 1) - ga Nội địa T1 - sân bay Nội Bài
*Belongs to 15:00 06-02-2023 Sapa - Ha Noi trip
SaPa Explore
Instant booking
SaPa Explore
Giường nằm 40 chỗ
15:31
• Thị trấn Sapa
4h30m
20:01
• Sân bay Nội Bài
*Belongs to 15:31 06-02-2023 SaPa - Ha Noi (Pho Co) ( Giuong nam) trip
Sao Việt
Instant booking
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
16:00
• Văn phòng Sapa
5h15m
21:15
• Văn Phòng Nội Bài
*Belongs to 17:30 06-02-2023 Sapa - Ha Noi(Cabin) trip
No prepayment required
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
16:35
• Bến xe Sapa
6h
22:35
• Ngã ba Kim Anh
*Belongs to 16:35 06-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
17:00
• Bến xe Sapa
6h
23:00
• Ngã ba Kim Anh
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip