loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Bu Dang - Binh Phuoc

: 25 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 30/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 38 chỗ VIP
18:00
• An Suong
3h55m
21:55
• Bu Dang
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
18:00
• An Suong
3h55m
21:55
• Bu Dang
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• An Suong crossroads
3h30m
21:30
• Bu Dang
Khang Phát
Khang Phát
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Sai Gon Office
3h30m
21:30
• Bu Dang
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
18:20
• An Suong
3h25m
21:45
• Bu Dang
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
18:20
• ng Bus Station - Ticket booth 14
3h25m
21:45
• Bu Dang
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
18:25
• ng Bus Station - Ticket booth 14
3h55m
22:20
• Bu Dang
Trang Hòa
Trang Hòa
Giường nằm 44 chỗ
• Sai Gon Office
4h15m
23:15
• Bu Dang
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Limousine 34 Giường VIP
18:45
• ng Bus Station - Ticket booth 14
3h10m
21:55
• Bu Dang
Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
Giường nằm 37 chỗ
18:55
• An Suong
3h25m
22:20
• Bu Dang
Đức Minh
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Sai Gon Offfice
4h40m
23:40
• Bu Dang
Đức Minh
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
19:25
• Ngã 4 An Sương
4h15m
23:40
• Bu Dang
Đức Minh
Đức Minh
Giường nằm 44 chỗ
20:00
• Mien Dong Bus Station
3h40m
23:40
• Bu Dang
Tuấn Hiệp
Tuấn Hiệp
Limousine giường nằm 34 chỗ
00:30
• Ngã 4 An Sương
3h25m
03:55
• BU DANG - NATIONAL ROUTE 14
Gia Võ
Gia Võ
Limousine Giường nằm 32 chỗ
• Mien Dong Bus Station
3h30m
00:30
• Trạm dừng nghỉ Bù Đăng
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:00
• Sài Gòn Office
4h
17:00
• Trạm Dừng Bù Đăng
Thành Công
Sơ đồ U 29 chỗ
14:00
• CN Quận 5
4h30m
18:30
• CN Bù Đăng
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
17:00
• New Mien Dong Bus Station
3h50m
20:50
• Bù Đăng (QL14)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Hồng Sơn (Phú Yên)
Giường nằm 41 chỗ
17:30
• Binh Phuoc Crossroads
3h20m
20:50
• Bù Đăng (QL14)
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Mien Dong Bus Station
3h25m
21:25
• Trạm Dừng Bù Đăng
Gia Võ
Gia Võ
Limousine Giường nằm 32 chỗ
20:00
• Nhat Tao Parking
4h30m
00:30
• Trạm dừng nghỉ Bù Đăng
Thuận Hiếu
Thuận Hiếu
Giường nằm 44 chỗ
• 664 Cong Hoa Street
3h40m
21:45
• Bu Dang
Phương Hồng Linh
Phương Hồng Linh
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:00
• Sài Gòn Office
3h45m
22:45
• Trạm Dừng Bù Đăng
Hoà Hiệp
Hoà Hiệp
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• An Suong
3h28m
01:28
• Bù Đăng (Dọc QL14)