loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh > Bus ticket from Sai Gon to Tra Vinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Tra Vinh - Tra Vinh

: 80 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
08:05
• Trạm Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:00
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
09:30
• VP Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
05:15
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
2h50m
08:05
• Trạm Trà Vinh
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
05:30
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
09:30
• VP Trà Vinh
*Belongs to 05:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
09:05
• Trạm Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:15
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
2h50m
09:05
• Trạm Trà Vinh
*Belongs to 06:00 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
10:05
• Trạm Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:00
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
11:30
• VP Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:01
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
11:31
• VP Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:15
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
2h50m
10:05
• Trạm Trà Vinh
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:30
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
11:30
• VP Trà Vinh
*Belongs to 07:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
07:31
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
11:31
• VP Trà Vinh
*Belongs to 07:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
11:05
• Trạm Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:00
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
12:30
• VP Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
08:15
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
2h50m
11:05
• Trạm Trà Vinh
*Belongs to 08:00 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
08:30
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
12:30
• VP Trà Vinh
*Belongs to 08:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
12:05
• Trạm Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:00
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
13:30
• VP Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:01
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
13:31
• VP Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:15
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
2h50m
12:05
• Trạm Trà Vinh
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:30
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
13:30
• VP Trà Vinh
*Belongs to 09:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
09:31
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
13:31
• VP Trà Vinh
*Belongs to 09:01 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
10:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
13:05
• Trạm Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:00
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
14:30
• VP Trà Vinh
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
10:15
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
2h50m
13:05
• Trạm Trà Vinh
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Sai Gon - Ben Tre - Tra Vinh trip
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
10:30
• Cây xăng 14 (Đối diện Bến xe miền Tây)
4h
14:30
• VP Trà Vinh
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Tra Vinh trip
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:00
• Trạm Sài Gòn
3h5m
14:05
• Trạm Trà Vinh
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:00
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
15:30
• VP Trà Vinh
An Khang (Trà Vinh)
Instant booking
An Khang (Trà Vinh)
Giường nằm 44 chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
3h5m
14:05
• Bến xe Trà Vinh
*Belongs to 11:00 12-02-2023 Ho Chi Minh - Duyen Hai trip
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường Nằm 41 chỗ
11:01
• Vp Hồ Chí Minh
4h30m
15:31
• VP Trà Vinh