loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Ha Noi > Bus ticket from Thanh Hoa to Nam Tu Liem
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thanh Hoa - Thanh Hoa to Nam Tu Liem - Ha Noi

: 36 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 07/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
00:10
• Big C Thanh Hóa
3h15m
03:25
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:00 10-02-2023 Cua Lo - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
01:15
• Big C Thanh Hóa
3h15m
04:30
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:15 10-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
01:30
• Big C Thanh Hóa
3h15m
04:45
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:30 10-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
03:30
• Chợ Đình Hương
3h
06:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 03:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
04:30
• Chợ Đình Hương
3h
07:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 04:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
05:30
• Chợ Đình Hương
3h
08:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 05:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hiền Limousine
Instant booking
Hải Hiền Limousine
Limousine 11 chỗ VIP
06:01
• VP 475 Lê Hoàn
3h5m
09:06
• VP 50 Miếu Đầm
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
06:30
• Chợ Đình Hương
3h
09:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 06:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
07:30
• Chợ Đình Hương
3h
10:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
08:30
• Chợ Đình Hương
3h
11:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 08:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
09:30
• Chợ Đình Hương
3h
12:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 09:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
10:30
• Chợ Đình Hương
3h
13:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 10:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
11:30
• Chợ Đình Hương
3h
14:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 11:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
12:30
• Chợ Đình Hương
3h
15:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 12:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
13:30
• Chợ Đình Hương
3h
16:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 13:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hiền Limousine
Instant booking
Hải Hiền Limousine
Limousine 11 chỗ VIP
14:00
• VP 475 Lê Hoàn
3h5m
17:05
• VP 50 Miếu Đầm
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
14:25
• Big C Thanh Hóa
3h15m
17:40
• Mỹ Đình
*Belongs to 11:15 11-02-2023 Cua Lo - Bac Ninh trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
14:30
• Chợ Đình Hương
3h
17:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 14:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
15:30
• Big C Thanh Hóa
2h30m
18:00
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 10:45 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
15:30
• Chợ Đình Hương
3h
18:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 15:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
15:45
• Big C Thanh Hóa
2h30m
18:15
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 11:00 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hiền Limousine
Instant booking
Hải Hiền Limousine
Limousine 11 chỗ VIP
16:00
• VP 475 Lê Hoàn
3h5m
19:05
• VP 50 Miếu Đầm
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
16:30
• Chợ Đình Hương
3h
19:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 16:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
17:30
• Chợ Đình Hương
3h
20:30
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hiền Limousine
Instant booking
Hải Hiền Limousine
Limousine 11 chỗ VIP
18:00
• VP 475 Lê Hoàn
3h5m
21:05
• VP 50 Miếu Đầm
No prepayment required
Bình Hoài Limousine
Instant booking
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
18:00
• Chợ Đình Hương
3h
21:00
• Số 20 Phạm Hùng
*Belongs to 17:30 11-02-2023 Trieu Son - Thanh Hoa - Ha Noi trip
No prepayment required
Hải Hiền
Hải Hiền
Giường nằm 40 chỗ
03:30
• VP 475 Lê Hoàn
5h5m
08:35
• VP 50 Miếu Đầm
Bình Hoài Limousine
Bình Hoài Limousine
Limousine 11 chỗ
• Thành phố Thanh Hóa
3h
21:00
• Số 20 Phạm Hùng
Minh Chánh Sedona
Ghế ngồi 7 chỗ
20:00
• VP Thanh Hóa
3h
23:00
• VP Hà Nội
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
00:15
• Thanh Hóa
3h
03:15
• Khách sạn Ngân Hà