loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thuan An - Binh Duong to Kon Tum

: 16 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nhật Tân
Nhật Tân
Limousine giuờng nằm 32 chỗ
17:30
• Đại lộ Bình Dương
12h45m
06:15
• Bến xe Ngọc Hồi
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
Nhật Tân
Nhật Tân
Limousine giuờng nằm 32 chỗ
17:30
• Đại lộ Bình Dương
11h45m
05:15
• Bến xe Kon Tum
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
17:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
04:40
• Kon Tum Office
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
05:10
• Kon Tum Office
*Belongs to 17:30 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
05:40
• Kon Tum Office
*Belongs to 18:00 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
18:36
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
05:41
• Kon Tum Office
*Belongs to 18:01 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
19:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
06:10
• Kon Tum Office
*Belongs to 18:30 12-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h55m
04:30
• Kon Ray
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h55m
04:30
• Mang Den Resort
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h55m
04:30
• Đắk Hà (Dọc QL 14E)
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
03:40
• Kon Tum Office
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
13h10m
05:45
• Đắk Tô (Dọc QL 14)
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
13h10m
05:45
• Ngọc Hồi
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
19:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h55m
07:00
• Đắk Hà (Dọc QL 14E)
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
19:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
13h10m
08:15
• Đắk Tô (Dọc QL 14)
Minh Quốc
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
19:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
13h10m
08:15
• Ngọc Hồi