loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Thuan An - Binh Duong to Kon Tum - Kon Tum

: 7 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nhật Tân
Instant booking
Nhật Tân
Giường nằm 44 chỗ
17:30
• Đại lộ Bình Dương
11h45m
05:15
• Bến xe Kon Tum
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
17:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
04:40
• Văn Phòng Kon Tum
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
05:10
• Văn Phòng Kon Tum
*Belongs to 17:30 11-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
05:40
• Văn Phòng Kon Tum
*Belongs to 18:00 11-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
18:36
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
05:41
• Văn Phòng Kon Tum
*Belongs to 18:01 11-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Instant booking
Minh Quốc
Limousine giường nằm 24 chỗ
19:05
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
06:10
• Văn Phòng Kon Tum
*Belongs to 18:30 11-02-2023 Sai Gon - Kon Tum trip
No prepayment required
Minh Quốc
Minh Quốc
Giường nằm 40 chỗ
16:35
• AEON MAll Bình Dương Canary
11h5m
03:40
• Văn Phòng Kon Tum