loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Bus ticket from Binh Thanh to Binh Thuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Binh Thanh - Sai Gon to Binh Thuan

: 46 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
07:45
• Điểm đón Hàng Xanh
4h30m
12:15
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 13-02-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
07:45
• Điểm đón Hàng Xanh
5h
12:45
• Trạm Mũi Né
*Belongs to 07:30 13-02-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
7h45m
17:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 09:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
6h45m
16:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 09:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
7h45m
19:45
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 12:00 13-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
12:00
• Văn phòng Bình Thạnh
6h45m
18:45
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 12:00 13-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
13:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
5h
18:00
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 13:00 13-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Thành Đạt
Instant booking
Thành Đạt
Giường nằm 40 chỗ
13:50
• Bến xe Miền Đông
4h
17:50
• Bến xe Bắc Ruộng
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
14:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
4h30m
19:00
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 14:30 13-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
6h5m
00:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
18:00
• Văn phòng Bình Thạnh
5h5m
23:05
• Chợ Lương Sơn
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• Văn phòng Bình Thạnh
5h5m
00:05
• Chợ Lương Sơn
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• Văn phòng Bình Thạnh
6h5m
01:05
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 19:00 13-02-2023 Ho Chi Minh - Van Ninh trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
6h45m
04:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 21:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
21:30
• Văn phòng Bình Thạnh
7h45m
05:15
• Cổng chào Phan Rí, Quốc Lộ 1A
*Belongs to 21:30 13-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
No prepayment required
Xe Ty Le
Ghế ngồi 16 chỗ
02:02
• Bến xe Miền Đông
0h
02:02
• Phan Thiết
Anh Thư (Đức Linh)
Ghế ngồi 7 chỗ
05:00
• Bến xe Miền Đông
2h30m
07:30
• Văn phòng Đức Linh
Linh Chi
Giường nằm 40 chỗ
05:15
• Bến xe Miền Đông
3h30m
08:45
• Bến xe Đức Linh
ADT Limousine
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
• Điểm đón Hàng Xanh
4h30m
10:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
An Anh Limousine
An Anh Limousine
Xe VIP 34 giường
• 120 Quốc lộ 13
5h15m
13:00
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
ADT Limousine
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
08:00
• Điểm đón Hàng Xanh
5h
13:00
• Trạm đón trả Mũi Né
Đăng Khoa (Đức Linh)
Limousine 10 chỗ
• Bến xe Miền Đông
2h30m
18:30
• Bến xe Đức Linh
Đăng Khoa (Đức Linh)
Limousine 7 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Đông
2h30m
10:30
• Bến xe Đức Linh
Thịnh Khang
Ghế ngồi 7 chỗ
• Bến xe Miền Đông
3h40m
13:40
• Bến xe Đức Linh
Ngọc Tú
Ghế ngồi 7 chỗ
• Bến xe Miền Đông
3h30m
13:30
• Nhà xe Ngọc Tú
Quang Khải
Ghế ngồi 7 chỗ
08:00
• Bến xe Miền Đông
2h20m
10:20
• Văn phòng Đức Linh
Xe Ty Le
Ghế ngồi 16 chỗ
09:09
• Bến xe Miền Đông
0h
09:09
• UBND xã Vĩnh Tân
Đăng Thúc
Ghế ngồi 7 chỗ
10:00
• Bến xe Miền Đông
3h40m
13:40
• Bến xe khách Bình Thuận
Đăng Thúc
Ghế ngồi 4 chỗ
10:00
• Bến xe Miền Đông
3h40m
13:40
• Bến xe khách Bình Thuận
Hiệp Lợi
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Bến xe Miền Đông
3h
14:00
• Bến xe Tánh Linh